Wykrusza się kadra urzędnicza Starostwa Powiatowego w Iławie. Już ponad 10 % pracowników skierowanych jest przez Sanepid na kwarantannę (m.in. wicestarosta Marek Polański). Wszyscy skierowani na kwarantannę mieli kontakt z osobami zarażonymi poza urzędem.Sytuacja jest dynamiczna, ale na dzisiaj jeszcze nikt z pracowników Starostwa nie ma pozytywnego wyniku na Covid-19.

Chcąc zachować płynność pracy urzędu, choćby w ograniczonym zakresie, Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wraz z Zarządem Powiatu Iławskiego, w najbliższych dniach wybierze taką formę obsługi klienta, która nawet w trudniejszej sytuacji pozwoli na ciągłość pracy urzędu.

Zatrzymanie pracy urzędu spowodowałoby zablokowanie decyzji (pozwoleń budowlanych, środowiskowych, geodezyjnych, komunikacyjnych, edukacyjnych, leczniczych i społecznych) dla wielu istotnych jednostek w całym powiecie iławskim.

 Centralny System Zarządzania wyłączył de facto samorządy  z bezpośredniego zaangażowania w walkę z pandemią. Mimo, że Starosta kieruje komisją bezpieczeństwa w powiecie, jest poza obiegiem zarządzania kryzysem, nie posiada odpowiednich narzędzi i informacji. Forma, którą wybrali zarządzający w kraju czyni odpowiedzialnymi za walkę z pandemią instytucje rządowe, takie jak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (Sanepid). Kilkuosobowa  załoga Sanepidu obciążona jest olbrzymią odpowiedzialnością i zadaniami, które przerastają możliwości tej instytucji.

W takiej skrajnej rzeczywistości w zarządzaniu kryzysem często nie zła wola pracowników, a bariery i możliwości  zasobów ludzkich decydują o powodzeniu działania.


www.powiat-ilawski.pl