Od 1 października 2020 r. w Starostwie Powiatowy w Iławie umożliwia się klientom dokonywanie opłat w formie bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych w następujących wydziałach: w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (opłata skarbowa,opłata za rejestrację jachtu, opłata za wydanie karty wędkarskiej, opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie), Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji (opłata skarbowa, opłata za wydanie dziennika budowy), Wydziale Geodezji i Nieruchomości oraz
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

www.powiat-ilawski.pl