Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie, Mateusz Szauer, w ubiegłą środę 16 września, wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie z prośbą o przeprowadzenie kompleksowej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska, a w szczególności zapewnienia odpowiedniej gospodarki ściekowej w zakładzie Amelo Sp. z.o.o., tzw. ziemniaczanki. 21 września ruszyła kontrola WIOŚ, która trwa.– Skierowałem pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, z prośbą o przeprowadzenie kompleksowej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska, a w szczególności zapewnienia odpowiedniej gospodarki ściekowej w zakładzie Amelo Sp. z.o.o.  Decyzja zapadła w związku z licznymi sygnałami (m.in. wpisy w lokalnych mediach, telefony od mieszkańców, nadsyłane anonimy), odnośnie zatruwania środowiska przez firmę, odczuwalny niemal każdego dnia odór, jak również niedawną awarię rurociągu przesyłowego ścieków z tego zakładu – mówi Mateusz Szauer,  dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie.

Informujemy, że nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony środowiska przez zakład należący do spółki Amelo sp. z o.o., położony przy ul. Wojska Polskiego 33 w Iławie (tzw. ziemniaczankę), na podstawie obowiązujących przepisów prawa, sprawuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska” „Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska.”

 

TREŚĆ PISMA:Pismo ziemniaczanka


Jak wynika z informacji przekazanych przez kierownika działu Inspekcji WIOŚ w Olsztynie, kontrola nastąpiła w trybie pilnym, kilka dni po otrzymaniu pisma ze Starostwa Powiatowego w Iławie. Wszystko wskazuje na to, że może wykazać ona nieprawidłowości, głównie związane z gospodarką ściekową zakładu.

– Mam nadzieję, że zakład będzie w stanie uporać się z problemami i dostosuje instalację do obowiązujących wymogów. Wtedy nie powinno zakłócić to przebiegu tegorocznej kampanii ziemniaczanej, która dla rolników jest bardzo istotna – dodaje Mateusz Szauer.


www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)