Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przedstawia aktualne informacje o liczbie bezrobotnych i stopie bezrobocia w powiecie iławskim. Informacje te sporządzono na podstawie sprawozdania MRPIPS-01 za sierpień 2020 r. oraz danych GUS dotyczących stopy bezrobocia za lipiec 2020 r.Bezrobocie


wzrosty i spadki


napływy i odpływy


stopa bezrobocia