W poniedziałek 28 września o  godz. 10.30 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego. A o godzinie 13:00, także w trybie zdalnym, odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia Komisji Rady Powiatu Iławskiego to m. in.:

 1. sprawozdania kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu iławskiego w 2019 roku;
 2. zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020;
 3. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym;
 5. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2021 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego;
 6. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia dla petycji o wprowadzenie zakazu używania napędu silnikowego przez jednostki pływające na zatoce Widłągi będącej częścią jeziora Jeziorak;
 7. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033;
 8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok;
 9. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.

Tego samego dnia o godz. 13.00 w trybie zdalnym odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. sprawozdania kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu iławskiego w 2019 roku,
 2. przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020,
 3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
  i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania,
 4. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
 5. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2021za usuwanie
  i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego,
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia dla petycji
  o wprowadzenie zakazu używania napędu silnikowego przez jednostki pływające na zatoce Widłągi będącej częścią jeziora Jeziorak,
 7. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.

Ponadto w każdy poniedziałek Starosta Powiatu Iławskiego uczestniczy w zdalnym posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wideokonferencje poświęcone są ogólnej, bieżącej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa.