Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie informuje, że
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – rozpowszechniania się wirusa COVID – 19 oraz obowiązującymi ograniczeniami w sytuacji przechodzenia szkół na edukację zdalną, dbając przede wszystkim o zdrowie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – nauczycieli  i trenerów, zdecydowano o zakończeniu rozgrywek sportowych w roku 2020.Zachowane zostaną dotychczasowe  wyniki rywalizacji międzyszkolnej,  z dotąd uzyskanymi wynikami. Dalsze decyzje dotyczące rozgrywek sportowych oraz przyszłej działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie będą podawane po zakończeniu okresu ferii zimowych w roku 2021 (luty – marzec 2021), w oparciu o sytuację panującą  w naszym kraju.


Grzegorz Grabski, Przewodniczący PSZS w Iławie