Informacja dla płatników opłat  z  tytułu wyłączenia gruntów z produkcji  rolnej dotycząca zmiany rachunku bankowego. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dniem 31.08.2020 roku zmienia bank prowadzący obsługę bankową. Zmiana obejmuje numer rachunku bankowego do wpłat z tytułu należności i opłat rocznych za wyłączanie z produkcji gruntów rolnych.W związku z powyższym, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, należy przekazywać na następujący rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

NIP: 739-29-65-551

Santander Bank Polska S.A.

00-854 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 17

Nr 22 1090 2718 0000 0001 4649 4451


Fot. pixabay.com