Dziś, tj. w poniedziałek (31 sierpnia), godz. 12.30 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego, a o godz. 13, XVII sesja Rady Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu iławskiego na rok 2020,
  2. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020.

 

O godz. 13.00 w trybie zdalnym odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:

  1. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020,
  2. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033,
  3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.