Liczba bezrobotnych według stanu na koniec lipca 2020 r. wyniosła 1860 osób. W porównaniu do lipca 2019 jest to więcej o 346. Pozytywna jest natomiast tendencja spadku bezrobocia utrzymująca się od 2 miesięcy.W czerwcu odnotowano spadek o 123 bezrobotnych, a w lipcu o 128 bezrobotnych. Stopa bezrobocia dla powiatu według najświeższych danych z Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 5,6% (stan na koniec czerwca bieżącego roku) i jest niższa od średniej krajowej (6,1%) oraz średniej wojewódzkiej (10,3%).

Pozytywna jest również liczba osób wyrejestrowywanych z powodu podjęcia pracy. W lipcu 2020 r. było to 295 osób w porównaniu do 220 osób, rok wcześniej. W czerwcu 2020 r. było to 300 osób, w porównaniu do roku 2019, tych osób było 219.

W ramach działających od kwietnia bieżącego roku instrumentów wsparcia przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19 do urzędu wpłynęły 4984 wnioski o wsparcie od przedsiębiorców działających w powiecie iławskim. Już rozpatrzono 4916 wnioski, wypłacona łącznie kwota to 30 828 983,86 zł. W ramach 550 rozpatrzonych wniosków o dopłatę do wynagrodzeń (art. zzb) wsparto 3994 miejsca pracy.

covid 1 ramkaCovid 2 ramka


Materiał przygotował: Witold Krotowski, specjalista ds. programów Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie


www.powiat-ilawski.pl