W dniu 24 sierpnia 2020 r., Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach działania 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, dla podmiotów poszkodowanych ekonomicznie w wyniku epidemii COVID-19. Nabór prowadzony będzie w terminie od 1 do 7 września 2020 r. (link do ogłoszenia).Pomoc w ramach ww. naboru przyznaje się w formie wypłaty premii określonej w umowie o dofinansowanie. O wsparcie ubiegać mogą się zakłady przetwórstwa produktów rybnych, posiadające status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE. Nabór dedykowany jest dla wnioskodawców, którzy roczny przychód netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków będą dokumentowali na  podstawie oświadczenia i dokumentów księgowych z lat 2016–2018, składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie, poświadczających wysokość osiągniętego przychodu.

W tym miejscu przekazuję także link (tutaj) do komunikatu informacyjnego umieszczonego na stronie internetowej ARiMR o rozpoczynającym się naborze i zasadach udzielania wsparcia finansowego, w którym umieszczone zostały odnośniki m.in. do ogłoszenia o naborze wniosków oraz do wzoru wniosku o dofinansowanie i instrukcji jego wypełniania.

Wartym podkreślenia jest to, że w ramach ułatwienia w aplikowaniu o dopłatę do kapitału rekompensującą straty gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, lista załączników do wniosku o dofinansowanie została skrócona do niezbędnego minimum.

Korzystając z okazji, zwracam się z sugestią o przekazanie potencjalnym wnioskodawcom prośby o dołożenie staranności przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, co niezaprzeczalnie przełoży się na szybkość wypłacanej pomocy, tak bardzo potrzebnej przedsiębiorstwom ekonomicznie poszkodowanym w wyniku epidemii.

Ponadto informuję, że w ramach przedmiotowego działania planowane jest przeprowadzenie jeszcze jednego naboru pod koniec bieżącego roku, który dedykowany będzie dla wnioskodawców, którzy wykorzystują surowiec pochodzący z krajowych połowów morskich w ilości powyżej 75% wielkości produkcji ustalony na podstawie dokumentów pierwszej sprzedaży oraz Handlowych Dokumentów Identyfikacyjnych wydanych w 2018 r.