Z początkiem maja na wniosek Szpitala Laboratorium Diagnostyczne w Iławie zostało umieszczone na „Liście laboratoriów COVID-19” Ministerstwa Zdrowia. Od tego momentu Szpital rozpoczął działania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu umożliwiającego wykonywanie badań w kierunku koronawirusa. Dyrekcja Szpitala zwróciła się do Ministerstwa Aktywów Państwowych o pomoc w uzyskaniu dofinansowania na ten cel. W dniu 20 maja 2020 r. została podpisana umowa z darczyńcą wskazanym przez Ministerstwo, z Bankiem PKO BP SA i przekazano nam środki w wysokości 530 000,00 zł, na czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19.Powiatowy Szpital dotychczas poniósł już koszty dostosowania laboratorium do wykonywania badań w kierunku COVID-19. Dokonano zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia w wysokości 400 000,00 zł.

Zostały przygotowane nowe pomieszczenia laboratoryjne do wykonywania badań w kierunku koronawirusa. Pomieszczenia te wyposażono w system analityczny tj. analizator PCR, komputer oraz moduły testowe, a także w komorę laminarną (urządzenie wykorzystywane do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych), która zabezpiecza pracowników przed kontaktem z materiałem. Oprócz tego kupiono również lampę bakteriobójczą, lodówkę, klimatyzatory, odczynniki, wymazówki.

Sprzęt który trafił do laboratorium wykorzystuje technologię real time PCR do wykrywania materiału genetycznego w próbach pobranych od pacjenta.

– Metoda, o której mowa ma krótki czas oznaczenia, około jednej godziny, co znacznie przyspiesza diagnostykę  i skraca pobyt pacjenta w obszarze izolacji – mówi Andrzej Fedus, kierownik Laboratorium Diagnostycznego. – Sprzęt daje także duże możliwości techniczne – pozwala wykonać 4 testy jednocześnie w ciągu 1 godziny, co daje około 80 na dobę. To jest oczywiście liczba w przybliżeniu. Ponadto aparat umożliwia wykrywanie kilkunastu innych czynników chorobowych, co pozwoli w przyszłości na wykrywanie innych chorób zakaźnych m.in. grypy.

fedusssKierownik Laboratorium Diagnostycznego w Iławie, Andrzej Fedus, zaprezentował nowy sprzęt, który jest wykorzystywany do badania na Covid-19

Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)


Badania wykonuje się na zlecenie lekarza,  a opłacane jest ze środków NFZ. Istnieje także  możliwość wykonania takiego badania prywatnie. Koszt badania to 540 zł.


Przypomnijmy, że Szpital od 11 maja uruchomił Mobilny Punkt Poboru  wymazów w kierunku COVID-19 metodą „Drive thru”, czyli bez wysiadania z samochodu. Trafiają tam osoby po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, przebywające na kwarantannie (o takiej możliwości powiadamiane są przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną).

Dodatkowo od czerwca do punktu pobrań kierowane są osoby skierowane na leczenie uzdrowiskowe, którym test wykonywany jest między 2 a 6 dobą przed wyjazdem; opiekunowie dzieci skierowanych na leczenie uzdrowiskowe, osoby skierowane do zakładu rehabilitacji leczniczej podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników – KRUS (pracownicy sezonowi) oraz innym osobom wytypowanym przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.


Czym jest technologia Real-Time PCR?

 To reakcja łańcuchowa polimerazy, łańcuchowa reakcja polimerazy, PCR (od ang. polymerase chain reaction) – metoda powielania łańcuchów DNA polegająca na łańcuchowej reakcji polimerazy DNA w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki, w warunkach laboratoryjnych. Technika ta została opracowana w roku 1983 przez Kary’ego Mullisa z kalifornijskiej firmy Cetus, za co Mullis otrzymał w 1993 Nagrodę Nobla. Znajduje ona wiele zastosowań, między innymi w badaniach nad genomem, charakteryzowaniu ekspresji genów, klonowaniu genów, diagnostyce klinicznej, identyfikacji osób zaginionych, kryminalistyce, paleontologii. [Źródło: wikipedia]


Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, budynek poradni specjalistycznych, Piętro II
 

Dane kontaktowe:

(89) 644 97 04,

email: kancelaria@szpital.ilawa.pl

Personel
Kierownik: mgr Fedus Andrzej
Z-ca kierownika: mgr Kiejnowski Bogusław
Asystenci mgr Iwona Kulka – Mazur

inż. Anna Zakrzewska

Kierownik Zespołu Techników Iwona Rolkowska
Technicy Anna Bodensacz

Wioletta Iwańska

 

Małgorzata Kłosińska

Dorota Maliszewska

Pleta Halina

Halina Wysocka

Renata Kamińska – Kowalska

Iwona Zaleska

Izabela Wiatrak

Iwona Sztachańska

Sekretarka medyczna Małgorzata Modrzejewska
Laboratorium czynne jest całą dobę.
Opis Pracowni:

Laboratorium Diagnostyczne wykonuje rocznie około ćwierć miliona badań dla pacjentów indywidualnych, szpitalnych oraz przychodni rodzinnych i przyszpitalnych poradni. Większość badań wykonywanych jest na miejscu w pracowniach. Do badań wykorzystywana jest nowoczesna, precyzyjna aparatura badawcza.

 Usługi realizowane Pracowni:

Podstawowe badania z zakresu analityki ogólnej, m.in. badanie ogólne moczu, białko w moczu, krew utajona w kale, badania w kierunku pasożytów (w tym lamblie) oraz Helicobacter pyroli (diagnostyka choroby wrzodowej), test ciążowy, badanie nasienia
Badania z zakresu hematologii, m.in. morfologia, OB., badania w zakresie układu krzepnięcia (np. wskaźnik protrombinowy
Badania z zakresu biochemii klinicznej, m.in. gospodarka lipidowa (cholesterol, Trójglicerydy, HDL), mocznik, kreatynina, glukoza, żelazo, bilirubina, CRP, sód, potas, magnez
Badania z zakresu immunochemii, m.in. hormony tarczycy ( TSH, Ft3, Ft4), HBsAg, hormony płciowe (prolaktyna, estradiol, FSH), diagnostyka niedoboru żelaza (ferrytyna), toxoplazmoza IgM i IgG, markery nowotworowe ( np. PSA), troponina
Badania z zakresu toksykologii, m.in. alkohol etylowy, kokaina, amfetamina, opiaty, pochodne konopi indyjskich.
Oprócz powyższych badań wykonywanych jest szereg innych analiz, których pełen wykaz dostępny jest do wglądu w szpitalnym laboratorium.

­­­­­­­­­­­­­­­——————————————————————————————————–