„Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie w celu przeciwdziałania COVID-19” – tak nazywa się projekt, na który szpital otrzymał dofinansowanie od Samorządu Województwa, w wysokości 697.850,00 zł (85 procent całego zakupu). Wkład własny placówki wyniósł 123.150,00 zł. Dziś, tj. 2 lipca, podpisano umowę przypieczętowującą przedsięwzięcie.Umowa został podpisana przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina oraz  Iwonę Orkiszewską, dyrektorkę szpitala powiatowego. Obecni byli także Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa oraz starosta Bartosz Bielawski.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup:

– Jeden aparatu RTG;

– Pięć łóżek elektrycznych do intensywnej terapii z materacem;

– Jedna diatermia chirurgiczna z argonem.


Wartość projektu ogółem: 821.000,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 697.850,00 – 85%

Wkład własny: 123.150,00 – 15%


Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-05-25

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-12-30


W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 Powiatowy Szpital w Iławie, biorąc pod uwagę obecny stan epidemiczny na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, podjął decyzję o realizacji projektu pt. „Zakup sprzętu medycznego
dla Powiatowego Szpitala w Iławie w celu przeciwdziałania COVID-19.”

– Serdecznie dziękuję samorządowi województwa za wsparcie, które dla naszego szpitala i dla personelu jest bardzo cenne – mówi Iwona Orkiszewska, dyrektor szpitala. – Działania zaplanowane w ramach rzeczonej inwestycji przyczyniają się do poprawy sytuacji pacjentów szpitala w związku ze wzrostem zachorowań wywołanych koronawirusem, do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów ograniczając negatywne skutki transmisji COVID-19 oraz do zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantujących szybką diagnostykę  i odpowiednie leczenie.

Powiatowy Szpital w Iławie jest jedynym szpitalem w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego świadczącym kompleksowy zakres specjalistycznych usług medycznych.  W ościennych powiatach nowomiejskim i ostródzkim brak jest oddziałów czy to chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologicznego i udarowego, psychiatrycznego, rehabilitacyjnego, anestezjologii i intensywnej czy szpitalnego oddziału ratunkowego, dlatego pacjenci na leczenie kierowani są do iławskiej placówki. Biorąc pod uwagę fakt, że choroba wywołana przez koronawirusa atakuje najczęściej drogi oddechowe u pacjenta zakażonego powodując m.in. niewydolność oddechową bardzo istotne jest posiadanie w placówkach opieki zdrowotnej specjalistycznego sprzętu do diagnostyki, umożliwiającego uwidocznienie dróg oddechowych czy płuc.

– Aparat RTG pozwoli na skuteczniejsze i dokładniejsze diagnozowanie i w rezultacie wdrożenie wcześniejszego leczenia choroby i przeciwdziałania jej skutkom. Także zakup łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pozwoli na podniesienie jakości świadczeń udzielanych w tym oddziale i znacznie ułatwi opiekę nad hospitalizowanymi pacjentami. Z uwagi na zwiększoną populację, którą aktualnie zabezpiecza Powiatowy Szpital w Iławie oraz istotną rolę jaką pełnią w leczeniu  i przeciwdziałaniu COVID-19 oddziały intensywnej terapii, ważne dla podniesienia jakości świadczeń i skuteczności leczenia jest dysponowanie jak najlepszym sprzętem medycznym – mówi Iwona Orkiszewska. – Planowana do zakupu diatermia chirurgiczna przeznaczona jest do wykorzystywania na bloku operacyjnym i w pracowni endoskopowej. Zacznie poprawia precyzyjność w wykonywaniu zabiegów operacyjnych i gastroenterologicznych, wyposażona jest w funkcje optymalizujące jakość pracy operatora i przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta, co jest niezwykle istotne w aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z zakażeniami koronawirusem.

www.powiat-ilawski.pl


samorzad wojewodztwa umowaFot. Arch. Gustawa Marka Brzezina (Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego)