Od 1 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Na ich mocy dla tych jednostek wprowadzony zostaje jeden rejestr, zaś organami rejestrującymi będą starosta lub właściwy polski związek sportowy.Specjalny system do rejestracji

Do obsługi rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m stworzono System REJA24, który będzie dostępny jako aplikacja obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej. Do obsługi Systemu potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu oraz skaner i drukarka. Z aplikacji będzie korzystał organ rejestrujący, ale również wnioskodawca, który będzie miał możliwość skorzystania z elektronicznej formy złożenia wniosku. Wprowadzona usługa Paybynet umożliwi także sprawne dokonanie płatności za rozpatrzenie wniosku. Po otrzymaniu kompletu wymaganych przepisami ustawy dokumentów, organ rejestrujący wystawi wnioskodawcy zaświadczenie o złożeniu wniosku, które będzie pełniło funkcję tymczasowego dokumentu rejestracyjnego. Obowiązujący w całym kraju wzór wniosku, po opublikowaniu przez administratora systemu będzie dostępny m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie.

Opłaty określone w rozporządzeniu

Wysokość opłaty za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego określona przepisami prawa wyniesie 80 zł, zaś 60 zł w przypadku opłaty ulgowej – przysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do Systemu REJA24. Obowiązkowi ponownej rejestracji podlegają jednostki o parametrach określonych przepisami Ustawy, a właściciele mają na to odpowiednio 12 miesięcy (jednostki zarejestrowane do dnia 1 stycznia 2000 r.), 18 miesięcy (jednostki zarejestrowane do dnia 1 stycznia 2006 r.), lub 30  miesięcy (jednostki zarejestrowane po dniu 1 stycznia 2006 r.) od wejścia w życie ustawy.

Jakie jednostki rejestrujemy?

Zgodnie z ustawą obowiązkowi rejestracji podlegają: 1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW; 2) każda jednostka pływająca używana do połowów rybackich; 3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąca jednak polską własność.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają: 1)  jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa; 2)  jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni; 3)  deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

To właściciel wybiera organ rejestrujący

Właściciele nie będą zatem musieli rejestrować jednostek o długości do 7,5 m, przeznaczonych do amatorskiego połowu ryb, które dotychczas podlegały obowiązkowej rejestracji. Warto jednak pamiętać, że każda jednostka pływająca o długości do 24 m może być zarejestrowana na wniosek właściciela. Bywa, że właściciele łodzi są tym zainteresowani, choćby dla celów ubezpieczenia. Co ważne, rejestracji można dokonać w dowolnym, wybranym przez wnioskodawcę organie rejestrującym. To oznacza, że właściciele jednostek pływających będą mogli kierować wnioski o rejestrację do jednego spośród 382 organów znajdujących się na terenie całego kraju. Tych żeglujących po wodach powiatu iławskiego i nie tylko zapraszamy do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Iławie.

Mateusz Szauer, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławiemateusz szauer


www.powiat-ilawski.pl