Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie zakupił ze środków własnych nowoczesną karetkę transportową wyposażoną m.in. w nosze główne, krzesełko składane, fotel kardiologiczny i środki łączności.Ambulans umożliwia jednoczesny transport dwóch pacjentów, jednego w pozycji leżącej drugiego w pozycji siedzącej, o ile stan chorych pozwala na łączenie transportu. Karetka wykorzystywana będzie do transportów międzyszpitalnych, do przewożenia pacjentów na badania do innych szpitali, do transportu materiału biologicznego, krwi  i preparatów krwiopochodnych. Ambulans kosztował 200 tysięcy złotych.


Nowa karetka transportowa, a przy niej kierowca Marek Domżalski (z lewej) i sanitariusz  Jacek Rafalski

Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)


karetka 1

karetka 2

karetka 3


Fot. Arch. szpitala