Maturzysto! Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku stacjonarnych  (dziennych) studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR może zainteresować Cię poniższa oferta.Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  działająca w porozumieniu  z Polsko-Amerykańską  Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim  oraz innymi instytucjami  przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021. Jest on skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i spełniają określone kryteria.

 O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
    (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);
  • a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

– pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub

-jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub

– jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub

– ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.


Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU


 

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.