Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 niezmiennie pacjentom mierzona jest temperatura, saturacja i liczba oddechów, pacjenci wypełniają także wstępną ankietę kwalifikacji. Osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19 są izolowani, jest im pobierany wymaz w kierunku koronawirusa. W Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie z dniem 20 maja 2020 r. przywrócone zostały planowe zabiegi operacyjne.Od 4 marca 2020 r. kiedy w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa
w ochronie zdrowia nic już nie jest takie samo. Od kilku miesięcy Szpitale funkcjonują
w nowej rzeczywistości. Pandemia koronawirusa przeorganizowała pracę niemalże wszystkich podmiotów leczniczych w kraju. Nie inaczej jest w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie, gdzie obowiązują nowe zasady, nowe schematy, nowe wytyczne, wdrożona została nowa organizacja pracy. Wszystko po to aby zapewnić pacjentom i personelowi bezpieczne warunki leczenia i pracy.

NOWA „NORMALNOŚĆ”

W ostatnich tygodniach Szpital powoli zaczyna się „odmrażać”, jednak wdrożone na początku epidemii schematy postępowania, segregacja pacjentów, w dalszym ciągu obowiązują. Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 niezmiennie pacjentom mierzona jest temperatura, saturacja i liczba oddechów, pacjenci wypełniają także wstępną ankietę kwalifikacji. Osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19 są izolowani, jest im pobierany wymaz w kierunku koronawirusa. Z dniem 20 maja 2020 r. przywrócone zostały planowe zabiegi operacyjne, codziennie personel Szpitala kontaktuje się z pacjentami proponując termin zabiegu, jednocześnie przeprowadzając wywiad. Pacjent do zabiegu planowego poddawany jest podwójnemu triage, dzień przed i w dniu zgłoszenia się do Szpitala. Tam gdzie to możliwe zwiększamy liczbę przyjęć i zabiegów w bezpiecznych warunkach, z zachowaniem specjalnych procedur przyjmowania pacjentów. Do operacji  i zabiegów planowych wyznaczamy osoby, których stan zdrowia na to pozwala,  a którzy ze względu na epidemię musieli zostać przesunięci w kolejce oczekujących. Także  w poradniach specjalistycznych coraz więcej porad realizowanych jest na miejscu,  w przypadkach kiedy jest to możliwe przeprowadzane są w dalszym ciągu teleporady. Rehabilitacja lecznicza powróciła do normalnych trybów przyjęcia, pacjenci umawiani są na zabiegi zarówno w dziale fizjoterapii jak i leczeni w oddziałach stacjonarnych. Cały czas monitorujemy sytuację epidemiczną w Szpitalu, aktualizujemy wszystkie procedury postępowania dostosowując je do zmieniającej się sytuacji.

WCIĄŻ OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN

W dalszym ciągu podtrzymany został zakaz odwiedzin, aby w każdy możliwy sposób ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta jest trudna zarówno dla chorych leczonych w oddziałach jak i dla ich rodzin. Niemniej najważniejsze jest zdrowie pacjentów, to ich, ale również personel musimy chronić przed zakażeniem koronawirusem. Wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których decyduje ordynator danego oddziału, możliwa jest krótka wizyta najbliższej rodziny pacjenta.

PUNKT POBRAŃ

W czerwcu rozpoczęliśmy pobieranie wymazów na badania w kierunku koronawirusa u osób, które planują wyjechać do sanatorium. Na pobrania zgłaszają się:

osoby skierowane na leczenie uzdrowiskowe, którym test wykonywany jest między 2 a 6 dobą przed wyjazdem,

– opiekun dziecka skierowanego na leczenie uzdrowiskowe

– osoby skierowane do zakładu rehabilitacji leczniczej podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS)

– inne osoby wytypowane m.in. przez sanepid, np. studenci medycyny.

„DRIVE THRU”

W dniu 11 maja 2020 r. uruchomiliśmy w naszym szpitalu Mobilny Punkt Poboru Wymazów w kierunku COVID-19 metodą „Drive thru”, czyli bez wysiadania z samochodu.

Do punktu zgłaszają się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu:

– osoby przebywające na kwarantannie, które powiadamiane są przez sanepid o takiej możliwości, a następnie telefonicznie rejestrują się w naszym Szpitalu na konkretną godzinę pobrania wymazu,

– wymazy pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00.

Punkt działa w specjalnie do tego wyznaczonym namiocie usytuowanym między Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym a Przychodnią Specjalistyczną. Personel podchodzi do samochodu, w którym przebywa osoba i pobiera wymaz z gardła. Osoba nie wysiada z samochodu. Cała procedura trwa kilka minut.

Wymazy pobierane są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

BIAŁY FARTUCH

Przeprowadzone zostały testy na obecność koronawirusa wśród personelu medycznego Szpitala, najwięcej testów wykonano wśród personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zespołów Ratownictwa Medycznego i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. To do tych miejsc w pierwszej kolejności trafiają pacjenci, także Ci którzy nie mają jeszcze objawów choroby. Wszystkie wyniki badań były ujemne.

 

PAMIĘTAJMY

W dalszym ciągu obowiązują nakazy zachowania dystansu społecznego. Maseczki są konieczne: nie tylko w sklepach, kościołach czy komunikacji miejskiej, ale również
w budynkach naszego Szpitala. Wtedy kiedy pacjent przychodzi na badania do laboratorium diagnostycznego, czeka w poczekalni do poradni specjalistycznej czy też wchodzi do gabinetu lekarskiego, przychodzi do pracowni np. RTG czy tomografii komputerowej powinien mieć bezwzględnie założoną maseczkę.

SZCZEGÓLNA PROŚBA

„Nie okłamuj medyka”, ta prośba nadal jest aktualna i bardzo ważna. To nasz apel do Państwa o szczerość, o podawanie dokładnych informacji czy to dyspozytorom medycznym, ratownikom medycznym, czy lekarzom lub personelowi, który przeprowadza ankiety kwalifikacji wstępnej np. do zabiegu. Nie zatajajmy żadnych faktów np. kontaktu z osobą zakażoną czy przebywania w kwarantannie, ponieważ może to mieć negatywne konsekwencje nie tylko dla personelu medycznego ale także dla innych pacjentów.szpital pandemia 2


Źródło: Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie (Fot. M. Rogatty)