W środę 17 czerwca, o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. przyjęcie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala za 2019 rok,
  2. informacja z realizacji „Programu rozwoju systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu iławskiego w latach 2018-2020” za 2019 r.,
  3. informacja dot. monitoringu ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu iławskiego na lata 2017-2020” za 2019 r.,
  4. analiza funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu iławskiego za rok 2019 r.,
  5. analiza efektywności stosowanych instrumentów rynku pracy z uwzględnieniem programów aktywizacji zawodowej za 2019 rok,
  6. przyjęcie informacji o złożonych petycjach w 2019 roku.