We wtorek (9 czerwca) o godz. 11.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

 1. informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za I półrocze 2020 roku,
 2. sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego,
 3. informacja dot. działalności Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury działającego przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie,
 4. mienie Powiatu według stanu na dzień 31.12.2019 roku,
 5. sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
  za 2019 r.,
 6. informacja dot. gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach organizacyjnych powiatu za 2019 rok,
 7. zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w sprawach:
 8. zmiany uchwały w sprawie podziału środków PFRON na rehabilitację społeczna
  i zawodową,
 9. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Iławskiego.