O przyznanie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego występuje Organizator przedsięwzięcia organizowanego na terenie Powiatu Iławskiego, który zwraca się z wnioskiem na odpowiednim formularzu i składa go w Starostwie Powiatowym w Iławie. Termin składania takiego wniosku nie może być krótszy niż 21 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie Przyznawania Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego [Załącznik].W poniższym linku znajdują się:

  • Uchwała Zarządu Powiatu Iławskiego  z dnia 17 maja 2016 r.  w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu  przez Starostę Powiatu Iławskiego.
  • Regulamin Przyznawania Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego
  • Wniosek o udzielenie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego.

Uchwala_ZPI_w_sprawie_zasad_przyznawania_patronatow_SPI

Zalacznik_do_uchwaly_ZPI_w_spr._patronatow

Zalacznik_o_regulaminu_-_wniosek