Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie, Mateusz Szauer (na zdjęciu) przypomina o wejściu w życie kolejnego etapu tzw. śmieciowej rewolucji, czyli obowiązku segregacji odpadów, który już od czerwca będzie dotyczył wszystkich mieszkańców powiatu. W życie wchodzi kolejny etap tzw. śmieciowej rewolucji, czyli obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla każdego z nas. Jednocześnie w całym kraju wciąż rosną ceny wywozu i składowania śmieci, co ma związek z prawnymi obostrzeniami oraz wymaganiami unijnymi odnośnie odpowiedniego poziomu recyclingu.

Z dostępnych informacji wynika, że poziom przetwarzania odpadów komunalnych niebawem będzie musiał sięgnąć nawet 50%, tyle bowiem wynoszą standardy unijne. Według danych udostępnionych przez Eurostat, jeszcze w 2018 roku w Polsce do recyklingu trafiało jedynie 33,8% śmieci. Wskaźnik ten co roku wykazuje tendencję rosnącą, jednak to nadal za mało – musimy więc zdecydowanie szybciej nadrabiać zaległości. W lipcu ubiegłego roku Sejm przyjął ustawę, która wprowadziła obowiązek segregacji odpadów. Samorządy miały rok na wcielenie zmian w życie.

Segregowanie śmieci nie musi być trudne

Samorządy oraz firmy zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi w naszym powiecie w sposób przejrzysty starają się tłumaczyć jak prawidłowo postępować z odpadami. Segregujemy je na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady i tzw. odpady zmieszane. Kilka prostych i przydatnych reguł przedstawia się następująco:

1) Nie myjemy butelek, słoików czy innych opakowań – opróżniamy je tylko z resztek zawartości;

2) Puszki, butelki plastikowe, kartony i wszystko co możliwe zgniatamy, gdyż takie odpady zajmują wtedy mniej miejsca w kontenerach;

3) Odrywamy wieczka i odkręcamy zakrętki;

4) Do pojemnika na szkło wrzucamy puste butelki i słoiki, nie wrzucamy natomiast szkła okiennego, porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli, żarówek, reflektorów, luster, szyb samochodowych;

5) Do frakcji papierowej zaliczamy jedynie czysty papier, kartony oraz makulaturę. Mokry, zatłuszczony i brudny papier zawsze trafia do odpadów zmieszanych, podobnie jak paragony i papier lakierowany lub powlekany folią;

6) Do frakcji BIO wrzucamy jedynie resztki roślinne, nie wyrzucamy mięsa;

7) Odpady BIO wyrzucamy luzem, ewentualnie w torebkach papierowych. Nie wyrzucamy ich natomiast w torebkach foliowych.

A co z pozostałymi odpadami, które nie pasują do żadnej z pięciu frakcji? Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD oddawajmy do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki lub sklepu ze sprzętem elektronicznym. Zawarte w nich metale ciężkie, kwasy żrące i korozyjne, jak również substancje rakotwórcze i rtęć muszą zostać zneutralizowane. W innym wypadku zatrują wodę i glebę. Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów możemy również oddać odpady budowlane, rozbiórkowe czy wielkogabarytowe. Pojemniki na przeterminowane i niewykorzystane leki znajdziemy natomiast w aptekach.

Więcej informacji przydatnych w prawidłowej segregacji można znaleźć m. in. na stronie internetowej https://segregujemy.info/

Kary za nieprzestrzeganie zasad

Niestosowanie się do zasad segregacji odpadów będzie oznaczało dla mieszkańców większe wydatki. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że taka kara to wielokrotność opłaty za odpady zbierane selektywnie, a dokładnie od dwukrotności do czterokrotności tej stawki. I tak na przykład według nowych stawek przyjętych na terenie objętym działaniem Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, do którego należy większość gmin powiatu iławskiego, za niesegregowane odpady trzeba będzie zapłacić dwa razy więcej niż za śmieci segregowane. W podobnym przypadku trzykrotność stawki zapłacą z kolei mieszkańcy miasta Lubawa należącego do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Firma odbierająca odpady ma prawo sprawdzić, czy nasze śmieci są prawidłowo posegregowane. Warto więc przestrzegać zasad i wypełniać obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. To zysk nie tylko dla środowiska ale i naszych portfeli.

Mateusz Szauer

Grafika smieci