Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/ilawa.  Od 15 czerwca, elektronicznie, będzie można przesłać wniosek wraz z załącznikami – informuje Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.Drodzy Rodzice i Ósmoklasiści!

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się nowy etap – nauka w szkole ponadpodstawowej. Może on potrwać trzy lata (szkoły branżowe), cztery lata (licea)  lub nawet pięć lat (technika). To, gdzie i w jaki sposób uczeń je spędzi, zależy w dużej mierze od podjętej teraz decyzji.

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/ilawa

Od 15 czerwca, elektronicznie, będzie można przesłać wniosek wraz z załącznikami.

Mamy nadzieję, że ten sposób naboru zagwarantuje sprawne i przede wszystkim bezpieczne złożenie dokumentów do wybranych szkół.

Jak wybrać szkołę i oddział (klasę)?

Wybór  szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna decyzja. Uczeń powinien tę decyzję podjąć rozważnie, biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i zdolności. Pomocy i porady może szukać u swoich rodziców (opiekunów). Może także  skorzystać z konsultacji z wychowawcą, doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym. Warto jeszcze raz zapoznać się z informacjami dotyczącymi oferty poszczególnych szkół, które znaleźć można na ich stronach internetowych oraz na stronie naboru (zakładka Informator).

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S. ŻEROMSKIEGO W IŁAWIE:

http://zsog.ilawa.pl/?p=5492


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W IŁAWIE:

http://www.zsilawa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=122


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W IŁAWIE:

http://www.zs-ilawa.pl/


ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBAWIE:

http://zs.lubawa.pl/rekrutacja/


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W SUSZU:

http://www.zssusz.home.pl/


 W naborze elektronicznym można wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas) z maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego. Na pierwszym miejscu należy wpisać tę szkołę i klasę, w której ósmoklasista najbardziej chciałby się uczyć. Będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek.

Jeśli do wybranego oddziału będzie bardzo dużo chętnych a uczniowi zabraknie punktów, aby rozpocząć tam naukę, to jego wniosek będzie rozpatrywany w kolejnej, wskazanej we wniosku klasie lub  w szkole, którą wybrał jako drugą, trzecią.


Przypominamy ważne terminy!

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

15 czerwca – 10 lipca 2020 r.

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

26 czerwca – 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty:

31 lipca – 4 sierpnia 2020 r.

Podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r.


Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

13 – 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – jeśli uczeń dostał się do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć podpisany wniosek, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej – elektronicznie). W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

Informacje o tym, do której szkoły i oddziału (klasy) kandydaci zostali zakwalifikowani/przyjęci udostępnione będą na stronach internetowych szkół oraz bezpośrednio  w szkołach.