Informacja dla klientów Wydziału Komunikacji: W trosce o wygodę mieszkańców oraz ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19, Starostwo Powiatowe w Iławie dla klientów Wydziału Komunikacji uruchomiło telefoniczną  i internetową rezerwację wizyty wg poniższej instrukcji.Telefoniczna rezerwacja wizyty w sprawach związanych z pojazdami (nie obejmuje praw jazdy i in.) pod numerem 89 649 07 32 dotyczy umówienia wizyty wyłącznie na dany dzień, bez możliwości umawiania się na dni następne. Do Wydziału Komunikacji należy przyjść punktualnie, nie wcześniej jednak niż 10 minut przed wyznaczoną godziną. Następnie należy pobrać bilet z biletomatu systemu kolejkowego wg kategorii załatwianej sprawy.

Internetowa rezerwacja jest możliwa pod adresem http://ekolejka.powiat-ilawski.pl/rezerwacje Na wizytę można umówić się na konkretną godzinę z wyprzedzeniem do 10 dni.  W celu realizacji umówionej wizyty, należy zgłosić się w Wydziale Komunikacji na 10 minut przed umówioną godziną. Następnie, należy podejść do biletomatu systemu kolejkowego i wybrać opcję: „Internetowa rezerwacja kolejki”, po czym wprowadzić czterocyfrowy kod wygenerowany ze strony internetowej dla rezerwacji. Maksymalny czas do pobrania biletu to 30 minut od umówionej godziny. Po tym czasie rezerwacja jest anulowana.

Na salę obsługi może wejść jednocześnie 5 osób – tj. po jednej osobie na jedno stanowisko – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (odkażenie rąk, maseczka/przyłbica). Osoby oczekujące w kolejce na przyjęcie zobowiązane są do zachowania odpowiedniego odstępu od siebie (przynajmniej 1,5 m).

Osoby, które umówiły się na wizytę telefonicznie bądź internetowo są obsługiwane w pierwszej kolejności zgodnie z godziną rezerwacji. Osoby bez rezerwacji powinny liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na obsłużenie. 

Jednocześnie informuje  się,  że sprawy można nadal  załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej skrzynki podawczej (http://www.esp.pwpw.pl), na stronie internetowej (https://www.gov.pl/ ), lub też dokumenty pozostawiać w pojemniku umieszczonym przy wejściu do Starostwa.

Wymienione wyżej informacje nie dotyczą Stanowiska Zamiejscowego w Lubawie.


Komunikat dla klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie

Zgodnie z przepisem art. 31 i  ustawy z dnia  02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374, 567, 568),

wydłuża się do 180 dni

terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. terminy na:

  • zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

WAŻNE.  Przepisy mają zastosowanie dla  pojazdu sprowadzonego z UE i pojazdu krajowego nabytego lub zbytego po wejściu w życie ustawy (tj. od 31.03.2020 r.) oraz do 30 dni przed tym dniem.

Wydłużony do 180 dni termin będzie obowiązywał do 31.12.2020 r.


www.powiat-ilawski.pl