Wszystkie szkoły w powiecie iławskim są gotowe na przeprowadzenie egzaminów maturalnych, które ruszają już w poniedziałek 8 czerwca. Dyrekcja placówek zapewnia, że odbędą się one z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych, według procedur. Do egzaminu przystąpi 590 tegorocznych maturzystów.Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie

166 tegorocznych maturzystów przystąpi do egzaminy dojrzałości w naszej szkole. Jesteśmy dobrze przygotowani do przeprowadzenia matury w sytuacji panującej epidemii – zapewnia Roman Groszkowski, dyrektor placówki. – Wymagało to przygotowania odpowiednich gabarytowo sal, które pozwalają na umieszczenie ławek tak aby młodzież zachowała dystans 1,5 m od siebie oraz powołanie większej liczby komisji, co już zostało zrobione. Maturzyści wchodząc do sali muszą mieć na twarzy maseczkę, którą po zajęciu miejsca mogą zdjąć. Zakładają ją ponownie w momencie, gdy chcą o coś spytać członka komisji. Podobnie komisja, wszyscy wchodzą  w maseczkach,  które po zajęciu miejsc mogą zdjąć oraz w rękawiczkach przez cały czas trwania egzaminu.  Zaleca się, by komisja jak najmniej przechadzała się po sali. W naszej szkole do dyspozycji jest duża i mała sala gimnastyczna oraz jedna duża sala lekcyjna. Młodzież podzielona będzie na 3 grupy, które  wejdą do sal innym wejściem, gdzie znajdować się będzie osobna szatnia i toalety. Wszędzie oczywiście do dyspozycji płyny do dezynfekcji rąk. Pracownicy szkoły będą nadzorować wejście i wyjście z sal. Nie będzie możliwości grupowania się w pomieszczeniach oraz w okolicy szkoły. W liceum ostatni egzamin maturalny odbędzie się 26 czerwca.


Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

154 tegorocznych maturzystów przystąpi do egzaminu dojrzałości w naszej szkole – mówi Elżbieta Gościńska, dyrektor szkoły. – Matura odbędzie się w 3 salach, z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych, o czym zostali poinformowani wszyscy maturzyści. Uruchomionych będzie 5 odrębnych wejść do budynku. Na stronie internetowej szkoły  jest zamieszczona grafika, która dokładnie wskazuje jakie klasy, do jakiego wejścia mają się kierować. Ostatni egzamin w naszej szkole odbędzie się 24 czerwca.


Zespół Szkół w Lubawie

138 tegorocznych maturzystów przystąpi do egzaminu dojrzałości – mówi Anna Empel, dyrektor szkoły. – Odbędzie się on w trzech salach, do każdej z sal będzie wyznaczone osobne wejście. Wszyscy maturzyści otrzymali dokładne instrukcje co do procedur, wszelkich zabezpieczeń. Szkoła jest w pełni przygotowana do przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Ostatni egzamin odbędzie się 24 czerwca.


Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

– Do egzaminu dojrzałości przystąpi 96 tegorocznych maturzystów. Przygotowanych jest kilka sal, które pozwolą na zachowanie wymaganego dystansu – mówi Izabela Klonowska, dyrektor szkoły. – Dostępnych będzie sześć odrębnych wejść, wszystkie nadzorowane przez pracowników szkoły. Młodzież o wszystkich wymaganiach i procedurach jest poinformowana. Ostatni egzamin w naszej szkole odbędzie się 26 czerwca.


Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej  w Suszu

– Do egzaminu dojrzałości przystąpi w naszej szkole 36 tegorocznych maturzystów – mówi Beata Szczepaniak-Furman, dyrektor szkoły. – Egzamin odbędzie się w jednej sali, z zachowaniem wszystkich procedur, o czym młodzież jest poinformowana. Ostatni egzamin w naszej szkole odbędzie się 19 czerwca.www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Zdjęcie jest ilustracja do artykułu (Fot. pixabay.com)