Zmiana ustawy związana jest z działaniami osłonowymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej został poszerzony i mogą z niej także korzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową firmę.W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, osobami uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oprócz osób, które oświadczą, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, są również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zmiana wprowadzona została art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875).


Fot. pixabay.com