Minister Edukacji Narodowej określił nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021.Szczegółowe informacje znajdują  się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Ważne terminy: rekrutacja


Fot. pixabay.com