W poniedziałek 4 maja na palcu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyła się uroczysta zmian służby. W skromnym  apelu, uczestniczyli strażacy iławskiej JRG przyjmujący i zdający służbę – oraz kadra komendy. W związku trwającą epidemią zachowane zostały wszelkie reżimy sanitarne.


straz 1Podczas uroczystości głos zabrał komendant powiatowy bryg. Piotr Wlazłowski, który podziękował strażakom za służbę w szczególności w obecnie panującej sytuacji i przekazał życzenia kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Uroczystość była też okazją do przekazania informacji o awansach, odznaczeniach
i nagrodach:

W związku ze strażackim świętem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Srebrną Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

– bryg. Piotra Wlazłowskiego

– kpt. Wojciecha Kożuchowskiego

– asp. Sławomira Maraszka

Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego kapitana:

st. ogn. Jakubowi Zecha

Natomiast Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadal:

stopień starszego aspiranta

– asp. Rafałowi Brzozowskiemu

stopień aspiranta

– mł. asp. Gracjanowi Wróblewskiemu

Również Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej awansował do stopnia starszego ogniomistrza:

– ogn. Łukasza Włodarczyka

stopnia ogniomistrza

–     mł. ogn. Emilię Kołpacką

–     mł. ogn. Piotra Próchniewskiego

–     mł. ogn. Pawła Raszkowskiego

stopnia młodszego ogniomistrza

     st. sekc. Kamila Tessmera

W uznaniu zasług i zaangażowania we wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną:

– st. asp. Piotra Nadolskiego

Natomiast Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni nagrodą pieniężną:

–      mł. bryg. Tomasza Sygułę

–      mł. ogn. Pawła Szauera

Ponadto za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, ponadprzeciętne zaangażowanie
w pracę na rzecz jednostki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie wyróżnił również nagrodą pieniężną funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy. Wszystkim awansowanym, wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy!!straz 2Opracował: st. kpt.  Krzysztof Rutkowski
Zdjęcia: Joanna Chmal