Samorząd województwa uruchamia kolejny etap wsparcia finansowego w związku z epidemią koronawirusa. Tym razem pomoc trafi m.in. do szpitali powiatowych i miejskich. Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie otrzyma wsparcie w wysokości 700 tysięcy złotych!– Rolą samorządu jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, w obecnej sytuacji jest to dla nas priorytet – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa.

Samorząd województwa zdecydował o zastosowaniu trybu nadzwyczajnego przy wyborze do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 po marcowych przesunięciach funduszowych w ramach RPO WiM 2014-2020. Dzięki temu szpitale w regionie mogą liczyć na ponad 17 milionów  finansowego wsparcia.

Unijne pieniądze otrzyma 27  placówek medycznych w regionie, m.in.:

  • Szpital w Ostródzie SA przy ul. Władysława Jagiełły 1 (2 000 000 mln zł),
  • Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie (700 000 tys. zł),
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie (700 000 tys. zł)
  • Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim (500 000 tys. zł).

Samorząd od początku walki z COVID-19 mocno wspiera służbę zdrowia w regionie podejmując szereg działań mających wesprzeć walkę z pandemią.

Dodatkowo odbędą się w lipcu dwa konkursy w ramach RPO :

  1. Działanie 3.2 z alokacją ok. 7.300.000 zł
  2. Działanie 9.1 z alokacją ok. 22.300.000 zł

 

– Potrzeby szpitali są na bieżąco monitorowane. W ramach możliwości staramy się sprostać tym potrzebom. Ten zastrzyk finansowy nie był pierwszym i nie będzie ostatnim. Chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy walczą na pierwszej linii frontu; białemu personelowi, lekarzom i pielęgniarkom, także tym, którzy trzymają w szpitalach porządek. Oraz wolontariuszom, których jest coraz więcej. Naszymi działaniami wpisujemy się w ten zryw solidarności  – podkreśliła przewodnicząca Bernadeta Hordejuk.