KOMUNIKAT!  Od poniedziałku 25 maja br. Starostwo Powiatowe w Iławie przywraca bezpośrednią obsługę klientów  z zachowaniem wymogów sanitarnych. Klienci będą obsługiwani w systemie
– jedna osoba na jedno stanowisko. 
W związku z powyższym wskazane jest umawianie wizyt telefonicznie.Dane adresowe, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Iławskiego:

http://bip.powiat-ilawski.pl/ .

Ponadto w przedsionku urzędu pozostaną urny (osobne dla każdego wydziału), do których klienci mogą wrzucać: pisma, wnioski oraz inne dokumenty skierowane do Starostwa Powiatowego w Iławie. W tym przypadku brak będzie potwierdzenia wpływu do urzędu.


S T A R O S T A

Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski


 TELEFONY KONTAKTOWE

DO STAROSTWA POWIATOWEGO
W IŁAWIE

Centrala – (89) 649 07 00

Sekretariat (89) 649 07 05

 • Wydział Komunikacji:
  (89) 649 07 32, (89) 649 07 30
  prawa jazdy: (89) 649 07 52Stanowisko zamiejscowe w Lubawie:
  (89) 645 37 63
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji:
  (89) 649 07 70, (89) 649 07 76
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości:
  (89) 649 07 64, (89) 649 07 60
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej:
  (89) 649 07 65, (89) 649 07 66
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
  (89) 649 07 78, (89) 649 07 55
 • Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia
  i Bezpieczeństwa:

  (89) 649 07 20
 • Wydział Budżetu i Finansów:
  (89) 649 07 45; (89) 649 08 27
 • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:
  (89) 649 07 16, (89) 649 07 39                                                               KOMUNIKATInformuję, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875)
  od 24 maja 2020 r. przywrócony zostaje bieg terminów procesowych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, w tym terminów  do złożenia odwołania i zrzeczenia się prawa do złożenia odwołania  od decyzji wydawanych przez Starostę Powiatu Iławskiego.


  S T A R O S T A

  Powiat Iławskiego

  /-/ Bartosz Bielawski