Za projekt e-usługi w geoportalu od początku odpowiada Ryszard Kabat (na zdjęciu), dyrektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie (Fot. J. Mówiński)

Powiat Iławski wdrożył nowe e-usługi dla klientów Starostwa Powiatowego w Iławie. Rozwiązania pozwalają uzyskać aktualne dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wizyty w urzędzie. Dyrektor Wydział Geodezji i Nieruchomości Ryszard Kabat, odpowiedzialny za wdrożenie w 2015 roku geoportalu powiatowego oraz obecną jego rozbudowę podkreśla, że informatyzacja wydziału, którym kieruje, znacząco zwiększyła dostępność świadczonych usług drogą elektroniczną. Zapraszamy: https://ilawa.geoportal2.pl– W ramach realizowanego projektu pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, powiat iławski wdrożył nowe e-usługi dla klientów Starostwa Powiatowego w Iławie – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego (na zdjęciu). – Od połowy grudnia 2019 roku Geoportal Powiatu Iławskiego, znajdujący się pod adresem internetowym: ilawa.geoportal2.pl, został rozbudowany o nowe funkcjonalności. Wdrożone rozwiązania pozwalają uzyskać aktualne dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wizyty w urzędzie.

Starosta BartekStarosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski zaprasza mieszkańców Powiatu Iławskiego do korzystania z nowych możliwości geoportalu  (Fot. M.Rogatty)


 Dyrektor Wydział Geodezji i Nieruchomości Ryszard Kabat, odpowiedzialny za wdrożenie w 2015 roku geoportalu powiatowego oraz obecną jego rozbudowę podkreśla, że informatyzacja wydziału, którym kieruje, znacząco zwiększyła dostępność świadczonych usług drogą elektroniczną.

– Dzisiaj nasi klienci mogą kompleksowo załatwić blisko 80% spraw drogą elektroniczną – informuje dyrektor Ryszard Kabat. – W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, gdy została podjęta decyzja o zamknięciu urzędu dla klientów, nowe udogodnienia dla mieszkańców, przedsiębiorców, wykonawców prac geodezyjnych, projektantów i inwestorów, okazały się podstawowym narzędziem komunikacji. Dzięki wdrożonym systemom oraz przeprowadzonej cyfryzacji zasobu, możliwe było również oddelegowanie pracowników do pracy zdalnej. Patrząc z dzisiejszej perspektywy – kontynuuje Ryszard Kabat, dzięki znacznym nakładom finansowym oraz zaangażowaniu pracowników udało się wdrożyć systemy teleinformatyczne, które w obliczu wprowadzonych ograniczeń dały możliwość prowadzenia ciągłości pracy poza siedzibą urzędu. Byliśmy dobrze przygotowani na taką sytuację. Zawsze stawialiśmy na innowacyjność – podkreśla Kabat, byliśmy jednym z pierwszych powiatów w naszym województwie, który wdrożył geoportal powiatowy. W 2015 roku uruchomiliśmy pierwsze funkcjonalności, angażując własne środki finansowe. Na początku były obawy, czy użytkownicy przyzwyczają się do nowej, elektronicznej formy kontaktu z urzędem. Okazały się one bezzasadne. Bardzo szybko geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pracownicy urzędów miast i gmin oraz innych instytucji publicznych zaczęli wykorzystywać nowe narzędzia. Również wśród użytkowników geoportalu w części publicznej, gdzie publikujemy dla celów informacyjnych i poglądowych, większość posiadanych danych, odnotowaliśmy ogromne zainteresowanie. Na dowód czego można przytoczyć dane ze statystyk rejestrowanych przez nasz geoportal. Od wdrożenia geoportalu z części publicznej skorzystało ponad 160 tysięcy użytkowników zliczanych jako suma unikalnych wejść danej osoby w każdym dniu miesiąca. Użytkownicy w tym okresie pobrali ponad 15 milionów informacji w formie obrazów. Należy, jasno wskazać, że nie udałoby się zrealizować naszego zamierzenia bez ogromnego zaangażowania pracowników wydziału. Zwłaszcza, że podjęliśmy decyzję o realizacji projektu bez wsparcia firm doradczych, z których usług korzystało większość urzędów wdrażających podobne projekty. Decyzja ta była opłacalna, gdyż na wstępie udało się zaoszczędzić około 80 tysięcy złotych. Ponadto, własne zasoby intelektualne okazały się skuteczniejsze, ponieważ wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przygotowany przez zespół pracowników Starostwa, został najlepiej oceniony.

 

Rezultaty pracy dziś służą mieszkańcom powiatu i nie tylko

Mapa ewidencyjna i zasadnicza oraz wypis z rejestru gruntów – o takie dokumenty najczęściej prosi klient. Są one niezbędne przy sprzedaży nieruchomości, stanowią załączniki w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowaniach prowadzonych przez administrację budowlaną. Aby bez wizyty w urzędzie otrzymać potrzebne dokumenty, wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Należy wejść na stronę internetową ilawa.geoportal2.pl, wybrać kafelek „Udostępnianie materiałów zasobu”, a następnie założyć samodzielnie konto użytkownika. Rejestracja użytkownika jest czynnością jednorazową i bezpłatną. Link do instrukcji obsługi e-usług znajduje się w górnej części strony portalu.


Powiat Iławski, obecnie udostępnia następujące e-usługi (https://ilawa.geoportal2.pl) związane z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym:

Dla społeczeństwa

 • Udostępnianie zbiorów danych EGiB, GESUT, BDSOG, BDOT500
 • Udostępnienie rejestrów, kartotek, wykazów, skorowidzów i zestawień z bazy EGiB
 • Udostępnienie mapy ewidencji gruntów i mapy zasadniczej
 • Wydawanie wypisów i wyrysów

Dla wykonawców

 • Zgłaszanie prac geodezyjnych
 • Uzgadnianie listy materiałów
 • Przeglądanie prac zgłoszonych i zakończonych
 • Generowanie dokumentów opłaty z możliwością elektronicznej płatności
 • Pobieranie materiałów i danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG w obszarze zgłoszonej pracy
 • Przekazywanie wykonanych prac geodezyjnych

Dla rzeczoznawców majątkowych

 • Przeglądanie danych z bazy RCiWN
 • Zamawianie danych wraz z płatnością elektroniczną

 Dla komorników sądowych

 • Wyszukiwanie osób i instytucji w bazie EGiB
 • Zamawianie wypisów dla wyszukanych osób i instytucji

Dla inwestorów i projektantów (dostępne na stronie: ilawski.e-mapa.net lub www.epodgik.pl)

 • Przyjmowanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
 • Przeprowadzanie narady koordynacyjnej

Dla uprawnionych użytkowników

 • Geokodowanie podmiotów ewidencyjnych
 • Geokodowanie numeru punktu osnowy
 • Wyszukiwanie i przeglądanie atrybutów z bazy EGiB
 • Wyszukiwanie i przeglądanie atrybutów z bazy GESUT
 • Wyszukiwanie i przeglądanie atrybutów z bazy BDOT500
 • Wyszukiwanie i przeglądanie atrybutów z bazy BDSOG

 

Fot. www.powiat-ilawski.pl (Jacek Mówiński)

Uslugi 1Uslugi 2geoportal