Julian Blank na zdjęciu w środku, w towarzystwie dwóch innych zasłużonych kombatantów

Kombatant Julian Blank został nowym prezesem okręgowego koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie / oddział  w Iławie. Zastąpił na tym stanowisku swojego serdecznego kolegę, zasłużonego prezesa, śp. Karola Jacuńskiego, który zmarł w lutym 2020 roku.  Julian Blank był wcześniej członkiem zarządu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie / oddział  w Iławie. Jak sam mówi jest dobrym przedwojennym rocznikiem, bo urodził się 1931 roku (89 lat). Od 1956 roku mieszka w Iławie.

– Jestem przed wojną urodzony i porządnie wychowany – tak mówi o sobie nowy prezes Julian Blank. – Zostałem już sam jeden z mojego rodzeństwa, a było nas pięcioro. Zaproponowano mi przejęcie obowiązków po drogim mi bardzo, śp. Karolu Jacuńskim i zgodziłem się – mówi Julian Blank. – Aktualnie wszystkie działania związku są zawieszone ze względu na koronawirusa, ale jesteśmy w kontakcie i gotowi do podjęcia aktywności.


Fot. M. Rogatty