Namioty przekazane  Powiatowemu Szpitalowi im. Wł. Biegańskiego w Iławie przez Urząd Miasta w Iławie wykorzystywane są do triage (segregacji) pacjentów  oraz jako mobilny punkt poboru wymazów w kierunku COVID-19 metodą „Drive thru”.W ubiegłym tygodniu Starosta Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski wystosował pismo do burmistrza Iławy, Dawida Kopaczewskiego z prośba o udostępnienie dwóch namiotów na rzecz Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie. Prośba wiąże się oczywiście z ogłoszonym stanem epidemicznym w kraju i wspólnym działaniem w celu zmniejszenia skali rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Burmistrz przychylił się do prośby. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Iława przekazał dwa namioty – jeden namiot ekspresowy o wymiarach  3 x 6 m, drugi FleXtents Pro o tych samych rozmiarach.

Pierwszy z namiotów usytuowany jest bezpośrednio przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, odbywa się tam triage (segregacja) pacjentów ze skierowaniem do szpitala i bez skierowania (przypadki nagłe). Segregacja przeprowadzana jest przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę. W ramach triage każdy pacjent wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji, ma wykonany pomiar temperatury, pomiar saturacji oraz pomiar liczby oddechów. Po pozytywnej kwalifikacji pacjent kierowany jest do Izby Przyjęć lub SOR, gdzie przeprowadzane jest badanie lekarskie.

W drugim namiocie pobierane są wymazy w kierunku COVID-19 metodą „Drive thru” czyli bez wysiadania z samochodu. Do punktu mogą zgłaszać się osoby przebywające na kwarantannie, które powiadamiane są przez sanepid o takiej możliwości, a następnie telefonicznie rejestrują się w  szpitalu na konkretną godzinę pobrania wymazu.

– W imieniu personelu i pacjentów Powiatowego Szpitala w Iławie serdecznie dziękuję burmistrzowi Miasta Iława za przekazane wsparcie – mówi Iwona Orkiszewska, dyrektor Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie.

namiot 2

namiot 3


Fot. www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)