Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie reaguje na artykuł pt. „Potrzeba im środków ochrony i… najzwyklejszej pralki”.W nawiązaniu do artykułu pn.: „Ruszyła akcja pomocy dla ratowników z Zalewa. Potrzeba im środków ochrony i… najzwyklejszej pralki”,  uprzejmie wyjaśniam, że w tym wyjątkowym czasie Powiatowy Szpital w Iławie występuje do różnych podmiotów z prośbą o wsparcie. Wystąpiliśmy m.in. do firmy Bosch Polska z prośbą o zaopatrzenie naszego podmiotu w sprzęt AGD, w tym także w pralki dla naszych wszystkich podstacji ratownictwa medycznego, aby w każdy możliwy sposób zminimalizować transmisję wirusa. Mamy jednak świadomość, że pranie odzieży personelu medycznego może odbywać się wyłącznie w specjalistycznych pralniach, z którymi nasz Szpital ma podpisane umowy. Jednak jest to szczególny czas, kiedy nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów. Tylko z tego względu taki sposób będzie czasowo dla nas dopuszczalny. Cieszymy się z każdej inicjatywy oddolnej, niemniej jednak musimy mieć świadomość że tylko skoordynowane działania mają rację bytu i zapewnienie funkcjonowania szpitala jako całości. Myślimy o wszystkich i staramy się zabezpieczyć każde miejsce naszej działalności.

Dyrekcja Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie