W piątek 17 kwietnia Starostwo Powiatowe w Iławie przekazało środki ochrony osobistej dla strażników Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu iławskiego.Strażnicy nie zwalniają tempa i także w okresie epidemii zajmują się czynnościami kontrolno – prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie. Terenem działania straży są wody śródlądowe położone na terenie powiatu iławskiego.

Jak podkreśla Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Mateusz Szauer, to typowo społeczna służba, która w tym trudnym czasie potrzebuje naszego szczególnego wsparcia.

– Do strażników trafiły m.in. przyłbice ochronne, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne, a także bluzy polarowe oraz materiały biurowe niezbędne przy wykonywanych czynnościach. – W imieniu strażników dziękuję, że powiat iławski po raz kolejny o nas pamięta – mówił Komendant Jacek Czychewicz.

2


powiat-ilawski.pl