Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Jest to duże wyzwanie zarówno dla młodzieży, rodziców jak i nauczycieli. Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski, we współpracy z nauczycielami, rodzicami uczniów lub pełnoletnimi uczniami dokonali analizy potrzeb w zakresie sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu.cpp

Już 1 kwietnia Powiat Iławski złożył wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 10 kwietnia otrzymaliśmy potwierdzenie, że wniosek o przyznanie grantu został zweryfikowany pozytywnie, w sumie powiat pozyskał środki w kwocie 99 969, 00 złotych. Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Starostwa, Mariusza Korpalskiego i Tomasza Gamalskiego, zakupiono 47 laptopów z niezbędnym oprogramowaniem, które jak najszybciej zostaną przekazane do szkół, które użyczą najbardziej potrzebującym uczniom sprzęt komputerowy do nauki zdalnej – mówi Renata Motylińska, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.