Powiatowy Urząd Pracy w Iławie mieści się przy ulicy 1 Maja 8B w Iławie

Zmiany na rynku pracy, obsługa części instrumentów pomocowych z tzw. Tarczy Antykryzysowej i pomoc w dobraniu odpowiednich form wsparcia — to część wyzwań i zadań, przed którymi stoi dziś Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.
Praca urzędu bez zmian

Wraz z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce system pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie nie zmienił się. Oczywiście, wprowadzono odpowiednie środki bezpieczeństwa, jednak urząd pracuje i wykonuje swoje obowiązki w dotychczasowym zakresie. Podobnie działa Inkubator Technologiczny w Iławie, który jest częścią urzędu pracy.

  • Już po ogłoszeniu stanu epidemicznego przyznaliśmy prawie 60 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i tyle samo na podniesienie kwalifikacji wśród pracodawców i pracowników – informuje Walerian Polak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. – Także Inkubator Technologiczny cały czas działa i udziela porad, choć do odwołania musieliśmy wprowadzić pewne owynajmu przestrzeni szkoleniowej – dodaje.

Choć bezpośrednia obsługa klientów nie została wstrzymana, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu, preferowanymi formami kontaktu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie są kontakt telefoniczny i e-mailowy (wykaz kontaktów do pracowników znaleźć można na stronie www.pup.ilawa.pl). Warto pamiętać, że część spraw załatwić można elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Tarcza antykryzysowa
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie wraz z Inkubatorem Technologicznym odpowiedzialni są za wdrażanie na terenie 
powiatu iławskiego części tzw. Tarczy Antykryzysowej. I to nie tylko przyjmując i rozpatrując wnioski, ale też udzielając szerokiej informacji na temat możliwości wsparcia przedsiębiorców.

– Do 17 kwietnia przyjęliśmy ponad 450 wniosków na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł. W chwili obecnej dysponujemy łączną kwotą 12,5 mln. zł na wsparcie przedsiębiorców z terenu powiatu iławskiego – informuje Walerian Polak. – Uruchomiliśmy też specjalną infolinię odnośnie wszystkich form wsparcia. Pracownicy urzędu, którzy odpowiadają za wdrażanie instrumentów, udzielają też szczegółowych informacji odnośnie konkretnych form. Każdego dnia odpowiadamy na setki różnych pytań – dodaje.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie przyjmowane są wnioski o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd ustawy), dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb ustawy), dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze ustawy) oraz dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających innych pracowników (art. 15 zzc ustawy). Pod artykułem znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków oraz kontakt do

  • graniczenia w zakresiepracowników odpowiedzialnych za konkretne formy wsparcia, u których można uzyskać szczegółowe informacje.

Dodatkowo, w Inkubatorze Technologicznym wprowadzono nową usługę, polegającą na udzielaniu wsparcia w zakresie cyfrowej transformacji biznesu. Dla przykładu, mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzą sklep stacjonarny, a chcieliby otworzyć dodatkowo sklep internetowy lub po prostu przenieść część usług do sieci, pracownicy inkubatora pomogą dobrać odpowiednie rozwiązania w tym zakresie. Pełną ofertę Inkubatora Technologicznego dla przedsiębiorców z terenu powiatu iławskiego znaleźć można na stronie www.inkubator.ilawa.pl. Tam też uruchomiono nowy dział „Koronawirus – informacje dla przedsiębiorców”, gdzie publikowane są informacje nie tylko o tzw. Tarczy Antykryzysowej, ale też inne informacje, które mogłyby być cenne dla przedsiębiorców w obecnym czasie.

  • Inkubator Technologiczny w Iławie znajduje się przy ulicy Andersa 12 Informacja o aktualnych naborach, zasady i wzory wniosków: www.pup.ilawa.pl
    1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb ustawy)
    informacje:
    Klaudia Rutkowska, tel.: 89 649 55 02, wew. 257, e-mail: k.rutkowska@pup.ilawa.pl

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających innych pracowników (art. 15 zzc ustawy)
informacje:
Michał Młotek tel.: 89 671 79 10, e-mail: m.mlotek@pup.ilawa.pl
Wojciech Wierzchowski tel. 89 671 79 11, e-mail: w.wierzchowski@pup.ilawa.pl

3. Niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł (art. 15 zzd ustawy)
informacje:
Ewa Dorociak tel.: 89 649 55 02, wew. 279, e-mail: e.dorociak@pup.ilawa.pl

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze ustawy)
informacje:
Klaudia Rutkowska, tel.: 89 649 55 02, wew. 257, e-mail: k.rutkowska@pup.ilawa.pl

Składanie wniosków w ramach wszystkich form wsparcia:

Forma elektroniczna: wypełniony elektronicznie wniosek wraz z umową w formacie pdf i innymi załącznikami należy przesłać poprzez serwis www.praca.gov.pl, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

  • Forma papierowa: pobrany ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy wypełnić, wydrukować i podpisać, włożyć do zaadresowanej koperty z dopiskiem określającym formę wsparcia, a następnie wrzucić do specjalnie oznakowanej skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie (wniosek 1, 3, 4) lub w siedzibie Inkubatora Technologicznego (wniosek 2) lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława (wniosek 1, 3, 4) lub Inkubator Technologiczny w Iławie, ul. Andersa 12, 14-200 Iława (wniosek 2).
Uwaga! Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zmiany te odnoszą się też do instrumentów, które obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. W przypadku pożyczek (art. 15 zzd ustawy) rozszerzony został krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.

PUP 2

Inkubator Technologiczny w Iławie znajduje się przy ulicy Andersa 12


Źródło: Inkubator Technologiczny w Iławie