Mikroprzedsiębiorcy z terenu powiatu iławskiego mogą już skorzystać z nisko oprocentowanej lub bezzwrotnej pożyczki ze środków Funduszu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rozpoczął właśnie przyjmowanie wniosków – informuje dyrektor placówki Walerian Polak (na zdjęciu). AKTUALIZACJA – 02.04.2020, GODZ. 15:00. Nabór wniosków na  pożyczki zostaje tymczasowo wstrzymany do momentu pozyskania kolejnej transzy środków.Pożyczka w wysokości 5 tys. zł. może zostać wykorzystana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie ona wypłacana jednorazowo. Okres spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy. Warto podkreślić, że udzielone wsparcie może mieć charakter bezzwrotny. Aby było to możliwe, mikroprzedsiębiorca nie może przez okres 3 miesięcy zmniejszyć stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec lutego 2020 roku. W innym przypadku pożyczka podlega zwrotowi.

W powiecie iławskim jest od 1800 do 2200 mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób). Szacuje się, że z pożyczki skorzysta około 600 podmiotów gospodarczych.

           Formularz wniosku o pożyczkę dostępny jest na stronie internetowej www.pup.ilawa.pl. Wnioski przyjmowane są od 2 kwietnia do wyczerpania limitu środków finansowych, które są w dyspozycji urzędu. Prawidłowo wypełnione dokumenty (wniosek wraz z umową i załącznikami) należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie elektronicznie przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia w serwisie www.praca.gov.pl (złóż wniosek). W wyjątkowych sytuacjach wnioski można składać też w wersji papierowej, pozostawiając je w specjalnie oznakowanej urnie na dokumenty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie lub wysyłając pocztą tradycyjną.

             Szczegółowych informacji na temat mikropożyczek udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie: Ewa Dorociak (tel. 89 649 55 02 wew. 279, e-mail: e.dorociak@pup.ilawa.pl) oraz Renata Zielińska (tel. 89 649 55 02 wew. 267, e-mail: r.zielinska@pup.ilawa.pl). Formularze wniosków i szczegółowy opis przyznawania pożyczek dostępny jest na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

Informacje na temat tzw. tarczy antykryzysowej dostępne są na stronie www.inkubator.ilawa.pl


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Walerian Polak informuje także, że już w połowie następnego tygodnia na stronie urzędu pojawi się informacja o możliwości skorzystania z dofinansowania do wynagrodzenia dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych w firmie (w sytuacji spadku obrotów w przedsiębiorstwie) skierowana do mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób), małych (zatrudniających od 9 do 50 osób) i średnich firm (zatrudniających od 50 do 250 osób). Szczegóły już wkrótce.