Lubisz turystykę i chcesz poznać historię regionu i jesteś osobą kontaktową? Znasz język niemiecki lub angielski na poziomie minimum B2? Zatem dołącz do grupy WOLONTARIUSZY KANAŁU ELBLĄSKIEGO.Powodem bezpośrednim przygotowania tego projektu jest rozpoczęcie prac nad wspólnym zorganizowaniem przez Kanał Bydgoski i Kanał Elbląski międzynarodowej konferencji World Canals Conference w sierpniu 2022 r. Na WCC przybywa zwykle kilka tysięcy specjalistów z całego świata. Przed i po konferencji organizowane są wycieczki do obiektów związanych z tematami konferencji, w tym do Kanału Elbląskiego. Tak duża liczba uczestników wymaga licznej kadry, w tym wolontariuszy wspomagających w wielu dziedzinach pracę organizatorów. Sama znajomość języka obcego jest niewystarczająca aby podjąć się wykonania tego zadania. Zakłada się, że pierwsze grupy tych turystów przybędą do Krainy Kanału Elbląskiego już we wrześniu tego roku, bezpośrednio po WCC w Lipsku. Wykwalifikowanych wolontariuszy w obszarze Kanału Elbląskiego potrzebujemy jednak przez cały rok.

Projekt będzie przebiegał w kilku etapach:

 • Nabór uczestników zadania
 • Samodzielne zdobywanie wiedzy
 • Warsztaty weekendowe w Izbie Historii Kanału Elbląskiego przy pochylni Buczyniec
 • Dalsze kształcenie i weryfikacja nabytych umiejętności w obszarze Kanału Elbląskiego
 • Podsumowanie projektu

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni podczas otwartego naboru. Mogą nimi zostać osoby pełnoletnie, używające języka angielskiego lub niemieckiego do swobodnej komunikacji na poziomie odpowiadającym certyfikatowi B2 , np. matura rozszerzona z wynikiem bardzo dobrym. Weryfikacja umiejętności nastąpi podczas krótkiej rozmowy z naszym native speaker. Nabór będzie prowadzony do czasu zgłoszenia się wymaganej liczby uczestników.

Celem bezpośrednim projektu jest wykształcenie nowych kompetencji czestników/wolontariuszy:
– językowych w obszarach specjalistycznych, dotychczas nie używanych
– historycznych z zakresu dziedzictwa kultury Kanału Elbląskiego oraz kompetencji z zakresu obsługi turystów na różnym poziomie.

Na etapie samokształcenia uczestnicy samodzielnie będą zdobywać wiedzę o Krainie Kanału Elbląskiego, w obszarach ważnych dla obsługi ruchu turystycznego, zgodnie z przekazanym planem. Źródłami wiedzy będą informacje dostępne w Internecie i wskazanej literaturze oraz w zasobach Izby Historii Kanału Elbląskiego. Każdy uczestnik otrzyma identyfikator uprawniający do wielokrotnego, bezpłatnego zwiedzania IHKE, muzeum w Elblągu i Ostródzie. Uczestniczy wykonają szereg zadań korzystając z zasobów Internetu a gdy będzie to możliwe, z innych zasobów. Samokształcenie kierowane przewidziano na okres ok. 2 miesięcy, podczas którego uczestnicy wykonają 8 zadań.

W lipcu lub sierpniu odbędą się weekendowe warsztaty dla grupy angielskiej i niemieckiej. Uczestnicy zostaną zakwaterowani, zgodnie z obecnymi wymogami, we własnych namiotach na terenie Pałacu w Drulitach, tam też będą nieodpłatnie korzystać z sanitariatów i wyżywienia. Własny pojazd mile widziany.

Program warsztatów zostanie tak skonstruowany aby:

 • uczestnicy posługiwali się językiem obcym minimum przez 50% czasu pobytu
 • znacznie poszerzyli zakres słownictwa związany z Krainą Kanału Elbląskiego i obsługą ruchu turystycznego
 • nabyli umiejętności praktycznych w obsłudze turystów na lądzie i na wodzie
 • przedstawili własną wizję obsługi turysty
 • korzystali z innowacyjnych form przekazu.

Zajęcia będą odbywały się z udziałem kadry o wysokich kwalifikacjach, w tym native speaker.

Szkolenie w ramach tego projektu to zaledwie ABC ale mamy nadzieję, że rozpocznie przygotowanie przyszłych pracowników Izby Historii Kanału Elbląskiego, regionalnych przewodników czy tez pracowników firm i instytucji zajmujących się obsługą turystów zagranicznych. Okazją do tego będą już w tym roku imprezy odbywające się w obszarze Kanału Elbląskiego gdzie nasi wolontariusze będą mile widziani.

Na adres info@navicula.org.pl prosimy przesyłać zgłoszenia zawierające:

 • imię i nazwisko
 • wiek
 • miejsce zamieszkania [tylko powiat]
 • wybrany język obcy / poziom umiejętności
 • nr telefonu do kontaktu bezpośredniego

źródło: Stowarzyszenie Navicula, www.navicula.org.pl

wke