Prezes Zarządu Spółki Amelo w Iławie, Tomasz Lorenz, przekazał Powiatowemu Szpitalowi im. Wł. Biegańskiego w Iławie 2000 sztuk certyfikowanych maseczek ochronnych. Serdecznie dziękujemy w imieniu  dyrekcji szpitala i personelu. Maski przyjechały do Iławy  prosto z Chin. Spółka Amelo w Iławie  zajmuje się przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków, wytwarzaniem produktów przemiału zbóż oraz  skrobi i wyrobów skrobiowych.

SZCZEGÓŁY W PONIŻSZYM LINKU:

Certyfikat maski ochronne

www.powiat-ilawski.pl