Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, m.in.  z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Termin składania ofert: upływa 1 kwietnia 2020 r.Uchwała Nr 90/350/20 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.uchwala


UCHWAŁA W ZAŁĄCZNIKU:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/03/uchwała.pdf


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY (w załączniku zawarta jest informacja o konkursach ofert obejmujących realizację zadań publicznych): 

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/03/załącznik-do-uchwały.pdf


KLAUZULA:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/03/klauzula.pdf


WZÓR OFERTY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/03/wzór-oferty.docx