Na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie uchylone zostało rozporządzenie nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (z dnia 28.01.2020 r.) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie Gminy Zalewo. Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem znajduje się w poniższych dokumentach.rozporzadzenie 1

rozporzadzanie 2


Fot. pixabay.com