K O M U N I K A T

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Iławie. Prosimy wszystkich Państwa o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej  lub elektronicznej.

Informujemy, że od 16 marca (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Iławie wprowadza ograniczenie w zakresie bezpośredniego załatwiania  spraw przez Klientów.

 

D O   O D W O Ł A N I A  !!!


Wprowadza się system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych. Klienci będą przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej.

Klienci przed wejściem na teren budynku zobowiązani są do zastosowania odpowiedniej dezynfekcji,
a podczas wizyty do stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników urzędu.

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów  do wydziałów Starostwa  znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.powiat-ilawski.pl/152/Wykaz_telefonow/


Można też zadzwonić do Biura Obsługi Klienta:

centrala tel. 89 649 07 00 lub do sekretariatu  tel. 89 649 07 05

lub

skontaktować się drogą elektroniczną e-mail:

starostwo@powiat-ilawski.pl
sekretariat@powiat-ilawski.pl

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia koronawirusem.

 

 Starosta Powiatu Iławskiego
 /-/ Bartosz Bielawski


 

K O M U N I K A T

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie wprowadza od 16 marca 2020 r. system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym):

 • 89/ 649 07 30, tel. 89 649 07 51, 89/ 649 07 31, 89/ 649 07 32,  89/ 649 08 31,
  89/ 649 08 29, 89/ 649 08 30 – sprawy związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem, wymianą, odbiorem dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdu,
 • 89/ 649 07 52, 89/649 07 33 – sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami (prawa jazdy, PKK),
 • 89/ 649 07 34 – sprawy związane z transportem,
 • 89/ 649 07 15 – sprawy związane z zatwierdzaniem stałej i czasowej organizacji ruchu, odbiorem pojazdu usuniętego z drogi

UWAGA: Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów zarejestrowanych w Polsce można przesłać drogą pocztową lub na adres maila komunikacja@powiat-ilawski.pl lub na stronie rządowej www.gov.pl

 Starosta Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski


 

K O M U N I K A T

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie – zamiejscowe  stanowisko w Urzędzie Miasta w Lubawie wprowadza od 16 marca 2020 r. system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym):

 • 89/ 645 37 63 – sprawy związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem, wymianą, odbiorem dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdu oraz sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami,

UWAGA: Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów zarejestrowanych w Polsce można przesłać drogą pocztową lub na adres maila lubawa@powiat-ilawski.pl lub na stronie rządowej www.gov.pl

                                                                                    

Starosta Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski


K O M U N I K A T

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM Starostwo Powiatowego w Iławie wprowadza od 16 marca 2020 r. system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym):

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa:

tel.  89/ 649 07 05; 89 / 649 07 20; 89/ 649 07 42; 89/ 649 08 48; 89/ 649 07 24;

Wydział Budżetu i Finansów:

tel. 89/ 649 07 45; 89 /649 0743; 89 /649 07 27;

Wydział Rozwoju i  Zarządzania Projektami:

tel.  89/ 649 07 10; 89 / 649 07 58; 89/ 649 07 50;

 

Wydział Audytu i Kontroli:

tel.  89/ 649 07 26;

 

Wydział Geodezji i Nieruchomości:

tel.  89/ 649 07 60; 89 / 649 07 61; 89/ 649 07 62; 89/ 649 07 64;

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

tel.  89/ 649 07 65; 89 / 649 07 67; 89/ 649 07 72; 89/ 649 07 47;

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

tel.  89/ 649 07 78; 89 / 649 07 81; 89/ 649 07 79; 89/ 649 07 55;

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji:

tel.  89/ 649 07 76; 89 / 649 07 70; 89/ 649 07 73; 89/ 649 07 71;

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:

tel.  89/ 649 07 35; 89 / 649 07 37; 89/ 649 07 39; 89/ 649 07 06; 89/ 649 07 21;


W trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, że od dnia 16 marca płatności w kasie Starostwa Powiatowego w Iławie realizowane będą wyłącznie w trybie bezgotówkowym.

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Iławie:

 1. 28 2030 0045 1110 0000 0166 8680 – opłaty z tytułu:
 • opłat komunikacyjnych,
 • opłat za wydanie prawa jazdy,
 • opłat za wydania zezwoleń, zaświadczeń,
 • opłat za usunięcie pojazdu z drogi,
 • opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
 • wpłat za trwały zarząd (Powiat),
 • sprzedaż nieruchomości (Powiat),
 • czynszu mieszkalnego (Powiat),
 • czynszu dzierżawnego (Powiat),
 • opłat za wydanie kart wędkarskich;

 

2. 68 2030 0045 1110 0000 0166 8930 – opłaty ewidencyjne;

 

 

 1. 65 2030 0045 1110 0000 0166 8790  – opłaty z tytułu:
 • użytkowania wieczystego,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • czynszu mieszkalnego (Skarb Państwa),
 • czynszu dzierżawnego (Skarb Państwa),
 • sprzedaży nieruchomości (Skarb Państwa),
 • opłat skarbowych;