W poniedziałek 16 marca br. o godz. 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z inicjatywy Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego (na zdjęciu), zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.W posiedzeniu udział wzięli również burmistrzowie i wójtowie z powiatu iławskiego,  kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tematem posiedzenia były możliwości skutecznego zapobiegania zakażeniu koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz przygotowania na wypadek wystąpienia ogniska wirusa w powiecie iławskim.

– Podczas spotkania została omówiona bieżąca sytuacja, przedstawiono zalecenia i rekomendacje, a także czynności podejmowane przez poszczególne służby i instytucje
z terenu powiatu oraz szczegóły obiegu informacji – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. – Sytuacja w powiecie jest stale monitorowana. Szpital oraz służby są przygotowane i gotowe do działania. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i śledzenie komunikatów instytucji publicznych: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Sanepidu, Starosty Powiatu Iławskiego oraz poszczególnych gmin.


INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH
ZAGRANICY I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Polacy powracający z zagranicy są zobowiązani do odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.

Co do zasady będą to robić we własnym domu, poinformują o miejscu kwarantanny oraz o numerze telefonu do kontaktu w formularzu lokalizacyjnym, jaki otrzymają od Straży Granicznej.

Pozostali, którzy nie mogą tego zrobić w miejscu zamieszkania, będą skierowani do zbiorowych miejsc kwarantanny, wyznaczonych przez Wojewodę w poszczególnych powiatach.

Każdy wracający z zagranicy otrzyma od Straży Granicznej w momencie wjazdu do kraju ulotkę, w której wytłumaczone są wszystkie szczegóły kwarantanny.

Prosto z granicy czy lotniska należy jechać do domu. Bez wizyt u rodziny, czy w sklepach. Jeśli ktoś nie ma gdzie odbyć kwarantanny, powinien to zgłosić na granicy i trafi do wskazanego przez służby ośrodka.

W trakcie kwarantanny nie wolno wychodzić z domu, nawet do sklepu czy na spacer z psem. Nie wolno nikogo zapraszać. Jeśli mieszkamy z rodziną, wszyscy zostańmy w domu.

Podczas kwarantanny należy kontrolować stan swojego zdrowia – trzeba mierzyć temperaturę 2 razy dziennie, a w razie pogorszenie stanu zdrowia, zadzwonić do sanepidu.

Policja będzie sprawdzać obecność w domu. Za łamanie nakazu kwarantanny grozi
5 tysięcy złotych mandatu albo przymusowa izolatka
.

Możemy poprosić bliskich, sąsiadów, albo instytucje opieki społecznej  (MOPS, GOPS) o robienie nam zakupów, czy inną potrzebną pomoc.

Obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny związanej z przekroczeniem granicy RP nie muszą odbywać tylko kierowcy zawodowi obsługujący pojazd samochodowy w transporcie drogowym.