Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie rozpoczęło II (ostatni) nabór do projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Akademia Samodzielności”. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 150 osób/rodzin, w tym 110 osób z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z terenu Iławy i powiatu iławskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym.– Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) do skorzystania z nieodpłatnych form wsparcia w ramach realizowanego przez nas projektu pn. ”Akademia samodzielności”. Odpowiednio do potrzeb uczestników proponujemy ciekawe zajęcia aktywizujące i wspierające rozwój indywidualny, jak również funkcjonowanie całych rodzin. Uczestnicy Akademii mogą korzystać m.in. z poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, logopedycznego, dietetycznego i związanego z prowadzeniem zdrowego stylu życia, zajęć aktywizujących w postaci arteterapii, warsztatów muzyczno-tanecznych, czy wycieczek integracyjnych. W ofercie projektu są także zajęcia z zakresu integracji sensorycznej w Sali Doświadczania Świata oraz dogoterapia. Rodzice dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w spotkaniach szkoleniowych, których tematyka odpowiada zgłaszanym przez nich potrzebom. Szczególną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin są także osobiste usługi asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane. Zapraszamy do kontaktu i składania dokumentów. – informuje koordynator projektu.


Dokumenty rekrutacyjne, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  oraz informacje o pełnej ofercie wsparcia można uzyskać w Biurze Projektu lub na stronie internetowej PSONI Koło w Iławie: http://www.psoni.ilawa.pl/akademia-samodzielnosci/


F.plakat

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

I piętro, pokój 101 (poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 15:00)

14-202 Iława, ul. Wiejska 2 D

Telefon: 500 292 014, e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl

Ścieżka wsparcia uczestnika obejmuje minimum 3 formy wsparcia i trwa 12 miesięcy. Większość działań będzie realizowana w godzinach popołudniowych w siedzibie PSONI Koło w Iławie: 15:00-18:00 wg harmonogramu poszczególnych zajęć.


UWAGA! Rekrutacja potrwa maksymalnie do końca marca 2020 r. (może zostać zamknięta przed końcowym terminem w sytuacji wyczerpania limitu miejsc).


F.2

F.3

F.4

F.5

 

F.6