Drodzy Absolwenci szkół podstawowych, Szanowni Rodzice.
Mamy obecnie szczególną sytuację epidemiologiczną. Wszyscy podejmujemy niezbędne działania w celu ograniczenia niebezpieczeństwa jakim jest zarażenie się wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym odwołane zostały dni otwarte szkół ponadpodstawowych czy cieszące się ogromną popularnością „Targi Edukacyjne informuje Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.Zapewne Wy, Ósmoklasiści oraz Wasi Rodzice zastanawiacie się co dalej, jaką wybrać szkołę ponadpodstawową i czym się kierować przy podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji? Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji oraz Państwa oczekiwaniom proponujemy zapoznanie się z ofertą Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego za pomocą internetowych środków przekazu. Każdego dnia można pozyskać informację telefoniczną w szkołach oraz kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
           Różnorodna i dostosowana do potrzeb rynku pracy – tak można określić ofertę edukacyjną Szkół Powiatu Iławskiego. Szkoły kontynuują wprowadzone w ubiegłym roku kierunki kształcenia, a także prowadzą nabory do już sprawdzonych zawodów, które są gwarancją dobrego wykształcenia, a w przyszłości zdobycia ciekawej pracy. W szkołach przygotowano również ofertę dla uczniów zainteresowanych kształceniem ogólnym – liceum ogólnokształcące w Iławie oraz w Lubawie. Każda ze szkół jest nowocześnie wyposażona oraz nieustannie rozwija swój proces dydaktyczny.
              Drogi Absolwencie, pamiętaj, że dokładne zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół gwarantuje świadomy i trafny wybór dalszej ścieżki kształcenia.
Zamieszczone poniżej informacje pozwolą Ci zapoznać się z kierunkami kształcenia, proponowaną ofertą zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, osiągnięciami sportowymi i artystycznymi, współpracą ze szkołami wyższymi oraz innymi ciekawostkami z życia szkół.


Informujemy, że nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie iławskim prowadzony będzie w formie elektronicznej. Zgodnie z zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać od 11.05.2020 do 23.06.2020. Skorzystanie z formy elektronicznej będzie możliwe w podanych wyżej terminach. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Powiatu Iławskiego https://powiat-ilawski.pl/ oraz na stronach poszczególnych szkół.


OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POWIATU IŁAWSKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W IŁAWIE

budowlanka tel. 89 649 13 00  email: zsilawa@powiat-ilawski.pl logo budowlanka

BUDOWLANKA – „Brązowa Szkoła” w rankingu PERSPEKTYW 2020

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku www.zsilawa.pl od ośmiu lat zajmuje wysokie miejsca w Rankingu Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY.

Młodzież naszej szkoły rokrocznie bierze udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Konkurs Wiedzy o Podatkach, Poznaj swoje prawa w pracy, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej, Ogólnopolski Konkurs „Solidarność”, Turniej Budowlany „Złota Kielnia”, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada o Prawach i Wolnościach Obywatelskich, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości i wielu innych. Laureaci otrzymują indeksy na wymarzone kierunki studiów związane z budownictwem, prawem i ekonomią. Nasi uczniowie osiągają również wysokie wyniki w sporcie np.: Turniejach piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki chłopców oraz dziewcząt, Turniejach tenisa stołowego, Iławskim Półmaratonie czy też Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Młodzież iławskiej „Budowlanki” za swoje liczne osiągnięcia zarówno naukowe jak i sportowe otrzymuje stypendia Starosty Iławskiego dla uzdolnionych uczniów, natomiast za najwyższą średnią ocen Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie współpracuje z Firmą Szkoleniowo-Usługową Spawalnictwo-Instalatorstwo Pana Mieczysława Czajkowskiego w ramach projektów unijnych. Uczniowie biorący udział w kursach pozyskują dodatkowe uprawnienia i otrzymują certyfikaty wydawane w języku polskim, angielskim i niemieckim, niezbędne do pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
W naszej szkole na uczniów czekają: bardzo dobra baza dydaktyczna, estetyczne gabinety przedmiotowe, klasy przystosowane do przedmiotów szkolnych, biblioteka, czytelnia oraz świetlica, dwie sale gimnastyczne oraz siłownia, z której uczniowie korzystają zarówno w trakcie lekcji wychowania fizycznego jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Do dyspozycji uczniów są dwie nowoczesne pracownie grafiki komputerowej oraz modelowania i projektowania odzieży. Internat Zespołu Szkół dysponuje czteroosobowymi pokojami (170 miejsc). Wychowankowie naszego internatu korzystają ze świetlicy wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny (kino domowe), dwóch siłowni dla dziewcząt i chłopców, kuchni z pełnym wyposażeniem oraz sali komputerowej z Internetem.
Przy „Budowlance” działa również Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Michała Kowalewskiego. Orkiestra występuje na wielu polskich scenach. Jej repertuar składa się z muzyki klasycznej, filmowej a także bardzo dobrze znanych piosenek popowych i musicalowych. Orkiestra jest otwarta na nowych adeptów sztuki muzycznej, którzy będą mogli wykazać się swoim talentem.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół obejmuje kierunki techniczne od lat cieszące się zainteresowaniem uczniów i ich rodziców:
technik budownictwa – uczniowie tego kierunku rokrocznie zajmują wysokie miejsca w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i otrzymują indeksy na wyższe uczelnie; absolwenci potrafią obsługiwać m.in. program AutoCad oraz NORMA; są przygotowani do pracy w biurach projektowych;
technik ekonomista – uczniowie poszerzają swoją wiedzę w dziedzinie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, spraw kadrowo-płacowych, rachunkowości oraz wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy i otrzymują propozycje późniejszej współpracy/zatrudnienia;
technik informatyk – z pewnością żaden zakład pracy w dzisiejszych czasach nie obędzie się bez specjalistów w branży informatycznej, zwłaszcza jeśli posiadają oni tak wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi programów: CorelDRAW, Photoshop, Gimp, Flash, AutoCad, Linux, Office, Novell, Windows oraz projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych.
Ponadto – wychodząc naprzeciw nieuniknionemu i niezwykle szybkiemu postępowi w zakresie nowych rozwiązań i technologii informatycznych – proponujemy kierunek technika grafiki i poligrafii cyfrowej. Po zapoznaniu się z ofertami i zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz zainteresowaniami i sugestiami uczniów, postanowiliśmy uwzględnić w naszej ofercie kierunek – technika przemysłu mody. Specjaliści w tej dziedzinie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: tradycyjnego i komputerowego projektowania ubiorów, modelowania odzieży, wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz podejmowania działalności zawodowej z elementami języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub włoskiego) z perspektywą pracy w następujących zawodach: projektant mody, fotograf i dziennikarz mody, organizator pokazów mody itp.
Oferta edukacyjna naszej szkoły, oprócz kierunków technicznych, obejmuje również kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia w zakresie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz-tynkarz. Absolwenci tych kierunków są przygotowani do stosowania nowoczesnych technologii oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych.Zważywszy na rosnące wymagania pracodawców zapewniamy, że jesteśmy w stanie przygotować naszych uczniów pod względem merytorycznym, praktycznym oraz językowym w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego do ich przyszłej kariery zawodowej.


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W IŁAWIE

 

Mechanik2     tel. 89 644 83 50        email: zsilawa@poczta.onet.pl         logo mechanik

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie  www.zs-ilawa.pl  to szkoła z bardzo bogatą ponad 70-letnią tradycją.
Kierunki kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej:
– Technikum technologii żywności – 5 letnie
– Technikum hotelarskie – 5 letnie
– Technikum pojazdów samochodowych – 5 letnie
– Technikum handlowe – 5 letnie
– Technikum żywienia i usług gastronomicznych – 5 letnie
– Technikum reklamy – 5 letnie
– Szkoła Branżowa I Stopnia – 3 letnia
– Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia

*** TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Absolwent zdobędzie umiejętność opracowania nowych produktów żywnościowych i technologii, organizowania i nadzorowania procesu produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji. Technolog bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę w zakładach przemysłu spożywczego.

*** TECHNIK HOTELARSTWA
To zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Nasi uczniowie nabywają potrzebną wiedzę praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju. Zawód, który proponujemy absolwentom gimnazjum jest zawodem interesującym i przyszłościowym. Nauczysz się m.in. dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości; stosować instrumenty promocji usług hotelarskich; sporządzać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich.

*** TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Potrafią organizować obsługę i naprawę pojazdów samochodowych oraz ocenić stan techniczny pojazdów. Technik pojazdów samochodowych to zawód z przyszłością.

*** TECHNIK HANDLOWIEC
Absolwent będzie przygotowany do organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw, przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Posiądzie również wiedzę dotyczącą prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

*** TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Absolwent przygotowany jest do podejmowania zadań związanych z obsługą konsumenta oraz przygotowaniem imprez organizowanych przez wszystkie zakłady świadczące usługi gastronomiczne. Będzie umiał profesjonalnie przygotować wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz planować i organizować usługi gastronomiczne. Zdobywa umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

*** TECHNIK REKLAMY
Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym. Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

*** SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
W okresie całego 3-letniego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z pracodawcą oraz innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.
Zawody w naszej szkole: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, sprzedawca, cukiernik, stolarz, piekarz, elektryk, blacharz samochodowy, elektromechanik, fryzjer, krawiec, monter – elektronik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego i inne.
Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych oraz 3 sale informatyczne. W nowoczesnych pracowniach nasi nauczyciele mają możliwość bardzo dobrze przygotować uczniów do podjęcia pracy po zakończeniu edukacji oraz do zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na bardzo wysokim poziomie.

MECHANIK- DOBRA SZKOŁA, DOBRY ZAWÓD, DOBRA PRACA – W MECHANIKU UCZYĆ SIĘ OPŁACA!!!

 


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W IŁAWIE

LICEUM  tel. 89 648 56 96       email: liceumilawa@poczta.onet.pl            logo liceum

Z nami otworzysz drzwi do kariery!

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie www.zsog.ilawa.pl  Szkoła kładzie nacisk na zdobycie wysokich wyników w nauce, co jest gwarancją studiów na najbardziej prestiżowych kierunkach, ale także dba o dobrą atmosferę oraz komfortowe warunki edukacji. Nasi uczniowie mogą szczycić się wysokimi osiągnięciami w konkursach, które gwarantują im indeksy na uczelnie wyższe. Szkoła została uhonorowana brązową tarczą miesięcznika „Perspektywy”.
Młodzież ma możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni patronackich – Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Górniczo-Hutniczej. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wymiany zagraniczne umożliwiające poznanie kultury i języka naszych sąsiadów. To w naszej szkole w 2018 roku odbył się Młodzieżowy Parlament Europejski Państw Morza Bałtyckiego.

„Żeromek” może pochwalić się świetną bazą lokalową. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer i sprzęt multimedialny. Umożliwiają one wprowadzanie nowoczesnych technologii do procesu edukacyjnego. Uczniowie korzystają również z dwóch pracowni komputerowych i stanowisk z dostępem do Internetu przygotowanych dla nich w bibliotece. Znajduje się w niej bogaty księgozbiór, powiększany każdego roku o lektury i pozycje książkowe chętnie wypożyczane i czytane przez uczniów. Internat zapewnia 95 komfortowych miejsc dla uczniów, którzy wybiorą naukę w naszej szkole.

Dwie sale gimnastyczne, siłownia, sala sztuk walki, sąsiedztwo basenu, stadionu i nowoczesnego boiska do gry w piłkę nożną, motywują młodych uczniów do dbałości o zdrowie fizyczne i kondycję. Młodzież ma także dostęp do bazy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, co umożliwia rozwój w zakresie sportów wodnych. Od pięciu lat szkoła obecna jest w pierwszej dziesiątce szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, które wyróżniane są przez Szkolny Związek Sportowy.

Nasza placówka oferuje jednozmianowy system prowadzenia zajęć 8:10 -15:10. Naszym atutem jest bogaty wachlarz profili, które cieszą się zainteresowaniem kandydatów. W trakcie pierwszego roku nauki istnieje możliwość zmiany wybranego profilu klasy.

Jesteśmy szkołą otwarta na uczniowskie inicjatywy, tworzymy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów. Liceum to szkoła przyjazna dla uczniów niepełnosprawnych, zarówno pod względem architektonicznym jak i proponowanych zajęć edukacyjnych.
Jeżeli chcesz się dostać na wymarzone studia, rozwijać swoje zainteresowania, poznać ciekawych ludzi – czekamy na Ciebie!
Z zaproponowanych profili klas zostaną utworzone te, które będą najczęściej wskazywane w deklaracjach przez kandydatów.

PROPONOWANE PROFILE KLAS DLA ABSOLWENTÓW ÓSMEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2020/2021:

KLASA SPOŁECZNO-PRAWNA
KLASA PRZYRODNICZO- MATEMATYCZNA
KLASA POLITECHNICZNA
KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA
KLASA PRZYRODNICZO-JĘZYKOWA


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W SUSZU

SUSZ SZKOŁA         tel. 55 2786 198      email: zssusz@wp.pl             logo susz

TWÓJ ZAWÓD – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ!

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu  www.zssusz.home.pl

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021:
• TECHNIKUM LOGISTYCZNE – 5- letnie
• TECHNIKUM INFORMATYCZNE – 5- letnie
• TECHNIKUM EKONOMICZNE – 5- letnie
• TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – 5- letnie
• BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3- letnia
– kucharz
– dla młodocianych pracowników: sprzedawca, stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, rolnik, elektryk, cukiernik, wędliniarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; inne zgodne z potrzebami uczniów
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych (zaoczne)
• SZKOŁA POLICEALNA – technik informatyk, technik administracji (zaoczne)

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu to szkoła z 55-letnią tradycją. Jesteśmy szkołą z prestiżowym Certyfikatem „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Przyznanie certyfikatu jest ukoronowaniem podejmowanych przez uczniów i nauczycieli działań, które mają wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, tradycji.
STYPENDIA, OLIMPIADY
Uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole otrzymują STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW, STAROSTY IŁAWSKIEGO ORAZ MOTYWACYJNE STYPENDIA DYREKTORA SZKOŁY
Uczniowie technikum biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes (Technikum Ekonomiczne) oraz w bloku gastronomia (Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych), zdobywając indeksy na Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. W roku 2019 uczennica klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych otrzymała tytuł laureata XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia.
AKTYWNOŚĆ W ŚRODOWISKU LOKALNYM / WOLONTARIAT
Szkoła współpracuje z Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu oraz Suskim Ośrodkiem Kultury uczestnicząc w wielu wydarzeniach realizowanych na terenie miasta Susz, m.in. w Biegu Niepodległości, Suskiej Gali Sportu, Biegu Tropem Wilczym, Suskim Jarmarku Świątecznym oraz jako wolontariat w Triathlonie i Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych.
WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE
Zdobywanie doświadczenia to podstawa w nauce zawodu, dlatego też nauczyciele każdego roku organizują wyjazdy zawodoznawcze. Uczniowie związani z gastronomią uczestniczą w Międzynarodowych Targach Żywności WARSAW GASTRO SHOW i Targach EXPO MAZURY, a przyszli logistycy wyjeżdżają do zakładów typu IKEA INDUSTRY, ANIMEX lub do Portu Gdańsk.
SPORT SZKOLNY
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w wymiarowej sali gimnastycznej, siłowni oraz na boisku wielofunkcyjnym, znajdującym się niedaleko szkoły. Nauczyciele organizują mistrzostwa szkoły w siatkówce, koszykówce, piłce halowej. W szkole działa dziewczęca formacja EXODUS, która tworzy pokazowe układy fitness. Sportowcy wyjeżdżają na zawody powiatowe i wojewódzkie, uzyskując wysokie pozycje, np. I miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych na dystansie 1500 m (rocznik 2004) oraz na dystansie 2000 m (rocznik 2000 i mł.). Nasze tenisistki stołowe uzyskały w grudniu 2019 r. awans do finału wojewódzkiego. Organizowane są również Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora Szkoły.


ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBAWIE

SZKOŁA LUBAWA  tel. 89 6452 631  email: zs-sekretariat@zs.lubawa.pl   logo zs lubawa

SUKCES JEST WYNIKIEM PRACY /EURYPIDES /

Zespół  Szkół w Lubawie www.zs.lubawa.pl to szkoła wyjątkowa nie tylko ze względu na jej specyficzne położenie (na styku powiatów), ale również ze względu na panującą w niej atmosferę. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie tworzą klimat wzajemnej życzliwości i współpracy.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ:

Liceum ogólnokształcące:
klasa inżynieryjna
– klasa biologiczno-chemiczna
– klasa humanistyczna
– klasa matematyczno-geograficzna.
Technikum logistyczne.
Technikum rachunkowości.
Technikum elektryczne.
Technikum rolnicze.
Branżowa szkoła pierwszego stopnia (wszystkie zawody).
Liceum dla dorosłych.

Ponadto godną uwagi ofertą szkoły są warsztaty szkolne, w których elektrycy mogą odbyć praktyki przygotowujące do zawodu oraz pracownia gastronomiczna, gdzie praktycznej nauki zawodu mogą uczyć się przyszli kucharze.

O wysokim poziomie nauczania w naszej placówce świadczy fakt, że od kilku lat uwzględniani jesteśmy w ogólnopolskim rankingu „PERSPEKTYW”.

Odnosimy też sukcesy w konkursach i olimpiadach zarówno na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim, np. w ogólnopolskim konkursie wiedzy o rachunkowości, wiedzy o podatkach, woj. konkursie j. angielskiego, kangurze matematycznym. Od wielu lat nasze uczennice odnoszą sukcesy w konkursie krasomówczym dla młodzieży szkolnej. Zdobyliśmy grand prix oraz wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie literackim „obraz a słowo“. Co roku uczniowie z sukcesami biorą udział w konkursie „O DIAMENTOWY INDEX AGH”, olimpiadzie technicznej i w wielu innych, przedmiotowych przedsięwzięciach.

Placówka dysponuje wielofunkcyjnym, zmodernizowanym boiskiem szkolnym, co niewątpliwie wpływa na sukcesy sportowe młodzieży, a jest ich wiele: w mistrzostwach województwa w lekkiej atletyce chłopcy zajęli drużynowo 1 miejsce, a dziewczęta 3. Indywidualnie mamy „złotych“ sportowców w rzucie oszczepem, biegu na 400 i 800 m, pchnięciu kulą, skoku w dal. Nasza uczennica Daria – wielokrotna mistrzyni województwa w zawodach lekkoatletycznych – została powołana do zaplecza kadry narodowej na rok 2018/2019. Pierwsze miejsce zajęliśmy też w wojewódzkich przełajowych biegach sztafetowych oraz w mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym i piłce ręcznej.
Od wielu lat możemy poszczycić się też wyjątkowymi osiągnięciami w zawodach strzeleckich: w wojewódzkich zawodach LOK w strzelaniu z broni pneumatycznej zajęliśmy 1 miejsce zespołowo i 1 miejsce indywidualnie, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. W ogólnopolskich zawodach w dwuboju obronnym nasi uczniowie zajęli 1 miejsce w kategorii dziewcząt, a 3 w kategorii chłopców w marszobiegu bojowym oraz 1 miejsce w biegu drużynowym i 3 w strzelaniu KBKS.

Szkoła to też miejsce działań kulturalnych. Koło teatralne działające przy ZS w Lubawie wzbogaca nasze uroczystości i akademie. Pozwala na rozwijanie zainteresowań oraz artystyczno-aktorskich uzdolnień naszych wychowanków. Wolontariat uwrażliwia uczniów na sprawy społeczne – nasi wychowankowie wspierają szpital opieki długoterminowej, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkole miejskie.

Uczestniczymy w wielu projektach, przedsięwzięciach i spotkaniach. Od 2011 r. jesteśmy aktywnym członkiem w unijnym projekcie Comenius, a od 2017 r. W projekcie ERASMUS+. W ramach tego projektu oraz związanej z tym wymianie międzynarodowej uczniów, gościliśmy i byliśmy goszczeni w Niemczech, we Włoszech, w Turcji, Rumunii, Hiszpanii i w Czechach.

„Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, program „Szkoła z klasą 2.0”, współpraca z Goethe Institut, czy z ENERGA – OPERATOR S.A. – to tylko niektóre z działań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów.

Dysponujemy też powstałą w tym roku nowoczesną pracownią elektryczną, która w pełni odpowiada współczesnym wymaganiom edukacyjnym.

Ogólnopolski Tydzień Kariery i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości wprowadzają uczniów w świat zawodów. Natomiast warsztaty dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez nauczycieli z ZS w Lubawie, ukazują młodzieży na czym polegają zajęcia praktyczne w naszej placówce. Z myślą o pretendowaniu do roli ucznia ZS w Lubawie organizowany jest we współpracy z Lubawskim Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców FESTYN ZAWODOZNAWCZY, który na stałe wpisał się w szkolne kalendarium.
Od września 2020 r. otwarty będzie nowy, nowoczesny internat, do którego zapraszamy uczniów spoza Lubawy.

ZS w Lubawie realizuje również zalecenia MEN związane z nauką kompetencji kluczowych i ich praktycznym wykorzystaniem przez uczniów na wszystkich zajęciach edukacyjnych.
Szkoła w Lubawie to szkoła z pasją. Oto jej graficzny zapis:

Z jak zawód

S jak sukces

W jak wykształcenie

L jak laur

ZAPRASZAMY!
Koniecznie odwiedź naszą stronę internetową www.zs.lubawa.pl


www.powiat-ilawski.pl

Fot. M. Rogatty

Fot. Archiwa szkół