11 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty”. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Iławie.Uczestnikami konkursu będą uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat iławski, po jednej osobie z każdego typu szkoły. Dyktando będzie przebiegało pod nadzorem jury. Prace zostaną sprawdzone przez nauczycieli polonistów.

Celem konkursu jest propagowanie idei poprawnej pisowni, doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych, promowanie uczniów znających zasady pisowni.

fot. pixabay.com