Sprawdź obowiązujące i planowane rozwiązania prawne, zalecenia dla branż przygotowane we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Źródło: biznes.gov.pl (Ministerstwo Rozwoju)

https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow


Informacja nt. zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

https://www.gov.pl/web/rozwoj/informacja-nt-zezwolen-na-obrot-towarami-o-znaczeniu-strategicznym