Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Oddział w Nowym Mieście Lubawskim, wzorem lat poprzednich, przekazuje w załączeniu pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, informujące o bezpiecznym  i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt (w tym głównie owadów zapylających – pszczół) oraz dla środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem.Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

foto: pixabay.com