Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 będących w kompetencji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.


Uchwała Nr 90/355/20
Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 10 marca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/03/Uchwała-ogł.-konkursu-10-marzec-2020.pdf


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY (w załączniku informacja o tym jakie zadania publiczne obejmuje konkurs):

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/03/załącznik-do-uchwały-marzec-2020.pdf


KLAUZULA:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/03/klauzula-1.pdf


OFERTA:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/03/oferta.docx