Dziś (11 marca) w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbył się XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty. W konkursie udział wzięło 6 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat iławski.Dyktando przebiegało pod nadzorem jury w składzie:

  1. Mariusz Radgowski – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie
  2. Karolina Bretszneider – nauczyciel w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
  3. Danuta Nowasielska – nauczyciel w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
  4. Hanna Dembicka – Łasecka – nauczyciel w Zespole Szkół w Lubawie
  5. Anna Gaszczyńska – nauczyciel w Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

 

Wyniki XVII Powiatowego Konkursu Ortograficznego „O Pióro Starosty” przedstawiają się następująco:

I miejsce zajęła Izabela Olszewska – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie

II miejsce zajęła Katarzyna Szymańska – uczennica Zespołu Szkół w Lubawie

III miejsce zajęła Marta Pastuszuk – uczennica Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu.

Zwycięzca Konkursu otrzymał nagrodę główną – pióro, pozostali laureaci otrzymali nagrody w postaci książek. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

Nagrody w Konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Iławie.