Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Karola Jacuńskiego, zasłużonego prezesa okręgowego koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie.


Społecznik, tak powiemy o śp. Karolu Jacuńskim, zawsze pamiętał o problemach, z jakimi borykają się ludzie starsi. Nigdy nie odmawiał pomocy, był człowiekiem niezwykle sumiennym i uczciwym.
Zapamiętamy go jako wielkiego patriotę i osobę oddaną sprawom środowiska kombatanckiego. Zapisał piękną kartę w historii Powiatu Iławskiego…
Rodzinie i najbliższym najszczersze wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Iławskiego oraz Pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie
/-/ Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski
/-/ Przewodniczący Rady Marek Borkowski